ЩЕ РЕНОВИРАТ ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРОЯН

Община Троян отново получи одобрение за финансиране по проект „Красива България“ пред Министерство на труда и социалната политика, съобщи кметът Донка Михайлова.

Община Троян е сред одобрените 35 общини с проектното си предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, включващо дейности за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян, находящ се в гр. Троян, пл. „Възраждане” №1.

Общият бюджет на проектното предложение възлиза на 179 891 лева с ДДС, като община Троян ще получи Финансиране от 71 956 лева и ще осигури съфинансиране в размер на 107 935 лева.

Реализирането на проекта предвижда изпълнение на цялостен ремонт, преустройство, обзавеждане и оборудване на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване на община Троян, с което те ще придобият нова, модерна визия и функционалност.

Ще бъде изградена нова подова конструкция, чрез която ще се повдигнат нивата на залата на общински съвет и центъра за административно обслужване до нивото на главното фоайе на общината. В пространството пред подходите им ще бъде обособено място за изчакване със седящи места.

Предвиден е монтаж на окачен таван, нови подови и стенни покрития. В салона стенните покрития ще бъдат акустични. Ще бъде изградено ново изкуствено осветление. Местата за зрителите и общинските съветници ще бъдат разположени ветрилообразно. Броят на местата с банки е 27, а на останалите 63. Предвидени са и две достъпни места за хора с нарушени двигателни способности.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button