Евродепутат Момчил Неков представи в Троян възможността за въвеждане на термин за качество „планински продукт“ в България

Троян, 27 април 2018 г. –  „На хората от планинските региони трябва да им се даде видимост, защото производството там е по-трудоемко, има по-слаборазвита инфраструктура, по-малко инвестиции, по-труден достъп, но пък и чиста околна среда.

България може да е една от първите страни в Европейския съюз, която да въведе термина за качество „планински продукт“. Това заяви в Троян евродепутат Момчил Неков по време на среща – разговор със земеделски производители от региона и предаставители на Община Троян.

 

„Регионът ни е уникален, 40% от територията на България е с планински и полупланински релеф и страната ни трябва да се възползва от възможността да въведе термина за качество „планински продукт“. Българско сирене, мед, билки, месни продукти, произведени в планински райони са потенциални носители на престижното означение“, заяви Неков.

 

Той изтъкна, че въвеждането на подобен тип означения ще даде на продуктите  видимост, гаранция за качество и произход, възможност за финансиране по линия на ОСП и ПРСР, с което да се даде допълнителен тласък за местното производство.

 

На срещата Момчил Неков представи и данни от национално социологическо проучване – Въвеждане на термин за качество „планински продукт“, осъществено от АФИС.

„60% от българите са твърдо „ЗА“ въвеждане на термин за качество „планински продукт“, а близо 26% са по-скоро положително настроени. Тоест Тук говорим за това, че близо 86% от българите са с положителна нагласа и проявяват интерес към този термин. Това е много окуражаващ знак за производителите“, коментира Неков.

94 % от българите очакват планинските продукти да са по-здравословни, а 89% – да са по-вкусни.

Евродепутат Момчил Неков е инициатор за въвеждане на означението „планински продукт“ в България.

 

Кой е Момчил Неков:

Член на ЕП от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите;

Член на Комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“;

Член на Комисията по „Култура и образование“;

Член на делегациите на ЕП за връзки с Китай и с държавите от Централна Азия, както и на интерпарламентарните работни групи за биоразнообразието и устойчивото развитие, за климатичните промени, за развитие на туризма, културното наследство и европейските културни маршрути, за спорта.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button