Сайтовете на общините Банско, Белослав и Троян оглавяват класацията по прозрачност

Програма „Достъп до информация“ представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите. Сайтовете на общините Банско, Белослав и Троян оглавяват класацията по прозрачност за всички институции в страната. Програма за достъп до информация е оценила община Банско на първо място след прегледа на интернет страниците на всички 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт, извършен в периода февруари – март 2018 г. 

Със своите проучвания Програма „Достъп до информация“ се стреми да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. С работата си, организацията насърчава спазването на правата за информираност на гражданското общество от една страна и уличава лошите практики, идентифицирани в рамките на правените проучвания.

„Позиционирането на община Банско на първо място сред всички обществени институции е значимо постижение, за което ще продължим да работим и занапред“, написа във фейсбук профила си кметът на Банско Георги Икономов.

На четвърто място е сайтът на Министерския съвет, а на пето – интернет страницата на Министерство на финансите. Следват общините Алфатар, Габрово, Търговище, Добрич, Плевен, Благоевград, Варна. В дъното на класацията за общините са Опака, Левски и Якоруда.

Ето и самите рейтинги:

Сравнителен Рейтинг на институциите 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2018 – Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

кмета.бг

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button