СУ ‘Васил Левски“ е вече „eTwinning училище“

Това е сериозно признание за работата, ангажираността и отдадеността на ученици и учители, работещи в нашето училище по дейност eTwinning и програма „ЕРАЗЪМ+“.

Идеята за получаване на признание за извършената в eTwinning работа съществува още от самото начало от работата на световната платформа за сътрудничество при реализирането на  добри педагогически практики. Досега  за своите проекти учителите можеха да получат Знаци за качество – както на национално, така и на европейско равнище. Вече със специален знак се оценява и работата на цяло училище, което активно работи в областта на сътрудничеството.

Идеята, която стои зад този нов знак е, че eTwinning иска да оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните еТуинъри, но и на екипите от учители и училищни ръководители в рамките на същото училище.

Получаването на статус „eTwinning училище“ представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.

Наградените училища:

– ще имат по-висока видимост на европейско равнище;

– ще сформират европейска мрежа от водещи eTwinning училища, за да вдъхновят бъдещото развитие на eTwinning;

– ще бъдат признати като лидери в сферата на: дигиталната практика; практиката за електронна безопасност; иновативните и креативните подходи към педагoгиката; насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на учителите; насърчаването на практики за съвместно обучение сред ученици и учители;

– ще могат да показват Знака „eTwinning училище“ във всичките си рекламни и информационни материали.

Наградените училищни служители и директори от всички училища в страната ще бъдат поканени да се включат в специализирани програми за професионално развитие.

 

Процесът на получаване на Знак „eTwinning училище“ преминава през два етапа:

Първият етап е автоматична проверка на следните три аспекта:

– училището е регистрирано в eTwinning от поне две години;

– поне двама учители от училището са активни в eTwinning по време на кандидатстването;

– налице е европейски eTwinning проект, отличен с Национален знак за качество (в рамките на последните две години от датата на кандидатстване).

Ако дадено училище отговаря на тези изисквания, всички регистрирани еТуинъри в него ще получат покана по имейл да попълнят формуляр за самооценка в eTwinning Live.

За втория етап се оценява работата на  училището по следните шест критерия:

Критерий A. Училището трябва да демонстрира дейности, които доказват че учителите/учениците са наясно какво представлява отговорното използване на интернет.

Критерий Б. Училището трябва да демонстрира, че в eTwinning дейностите е налице активно сътрудничество между група от трима или повече учители.

Критерий В. Училището трябва да демонстрира, че поне две групи ученици в училището участват в eTwinning проекти.

Критерий Г. Училището трябва да демонстрира участието на двама негови активни eTwinning учители в едно или повече образователни събития на eTwinning, допринесли за стратегическото развитие на училището.

Критерий Д. Училището трябва публично да демонстрира участието си в eTwinning. Например да публикува логото на eTwinning и/или описание на своите eTwinning дейности в уебсайта си или да удостовери присъствието им в документ за училищна реклама/политика или брошура.

Критерий Е. Училището трябва да демонстрира, че през годината на награждаването, в рамките му или в рамките на местната общност, са били осъществени дейности, популяризиращи eTwinning.

През следващите 2 години троянското училище ще има право да поставя знака на училището на всички документи и рекламни материали!

Поздравления за упоритата и всеотдайна работа на педагозите, донесли на училището това заслужено признание.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button