Теодора Дудева от ПГМЕТ Троян с престижна награда от Международна фондация

Преподавателката по физика в Професионалната гимназия по механоелектротехника град Троян Теодора  Дудева бе отличена с престижната награда в  направление “За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти“ за 2018г. Това се случи в тържествена обстановка по време на 46-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, която  започна  днес, 13 април и ще продължи  до 15 април 2018 год. в гр. Плевен.

инж. Таня Михайлова - зам.министър на образованието
инж. Таня Михайлова – зам.министър на образованието

По предложение на Съюза на физиците в България  се присъждат  две награди на учители по физика от Международната фондация “Св.Св. Кирил и Методий”, носят името на акад. Матей Матеев, председател на Съюза на Физиците в България от 2001 до 2010 год.   Направленията в които отличават най-добрите преподаватели физици са:

“За изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти” и  “За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда. Предложените кандидати  в първия конкурс са  индивидуални или колектив от учители, които подготвят ученици по физика.

Наградата “За най-добри постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда” се присъжда на учител или на учители за постижения при създаване и развитие на материално-техническата база: кабинети, лаборатории, учебни комплекси, нагледни средства и др. в дадено средно училище.

Кандидатите за тези награди  се предлагат  от група членове на СФБ или от регионалните клонове на СФБ.

Тази година  иновативната преподавателка по физика  впечатли комисията от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

Движещата сила, основа на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да спомогнат за интегрирането на България в Обединена Европа и света.

Програмата за издирване и стимулиране на педагогически кадри в областта на точните и природните науки се администрира съвместно с творческите съюзи на математици, химици, физици и биолози.

И така днес  троянската учителка спечели тази престижна награда заслужено 

Теодора Дудева е учител-експериментатор с различни иновативни методи на преподаване. В нейната творческа биография се отличават редица инициативи и открити уроци, в които включва преподаватели по Информационни технологии и дори по История и цивилизация.

Първият експеримент е през 2006г. с открит урок в 10 клас на тема „Атомната бомба – история и бъдеще. А настояще?”, в който привлича за партньори учители по Информационни технологии и История и цивилизация – един успешен експеримент, който получи широк отзвук сред учителските среди.

2007г. – Реализация на идеята „Учител-ученик-родител – заедно в Европа”. Ученици, включени в ЗИП Физика и астрономия поканиха родителите и заедно изработиха нагледни табла и програмни продукти за нуждите на професионалната им подготовка.

2008г. – Дудева реализира мащабен проект с названието „Физика за всички, физика за ВУЗ”. За партньори бяха привлечени авторитетни преподаватели от висши учебни заведения, в които приемен изпит е Физика и астрономия, учители и възпитаници от детска градина, начално училище и основно училище. Целта на мероприятието бе да се популяризира този учебен предмет като матуритетен и да се провери готовността на учениците за изпитите и да се покаже взаимовръзката между отделните образователни етапи. Събитието придоби общоградски мащаб, като участници бяха поканени и представители на големите работодатели от Община Троян.

2011г. – Провежда открит урок в 10клас на тема „Инфрачервени и ултравиолетови лъчи”, разработен съвместно с преподавател по информационни технологии, с който създават анимиран модел на електромагнитен спектър, приложим в различни учебни предмети.

2012г. – Темата „Механични вълни” отново като открит урок в 9 клас като част от участието на ПГМЕТ – Троян в конкурса ”Иновации в управлението”.

За първи път се презентираха възможностите на програмата „Слоу моушън” за демонстрация на бързи процеси в забавен кадър.

2012г. – Участие с публикация  и доклад в 40. Юбилейна национална конференция по въпросите на обучението по физика.

2013г – Защитава дипломна работа в СУ „Св.Климент Охридски“ ДИУУ

на тема „Образователна технология за визуализиране обучението по Физика и астрономия при изграждане на цялостната картина на спектъра на електромагнитните вълни“ за присъждане на Трета професионално-квалификационна степен

2015г – представя Писмена разработка за придобиване на Втора професионално-квалификационна степен в  СУ „Св.Климент Охридски“ ДИУУ на тема „Зависимост между учебните постижения по Физика и междуличностните взаимоотношения в класа“

Създава група по проект Твоят час с име „Забавна физика“, с която разработват авторски сценарий за научна драма „В търсене на истината за светлината“. По него се реализира и театрална постановка с участие на учениците от групата. Участват на  международния фестивал „Наука на сцената Севлиево 6“, където получават втора награда.

Съвместно с учителя по история Веска Вачкова организираха открит интердисциплинарен урок /Физика, математика и история/ на тема „Математика на праисторията с С-14“ за ученици от 11 клас

На 45-тата конференция по въпросите на обучението по Физика  тя презентира  доклада си на тема „Прилагане на метода на образователната драма в часовете по физика и астрономия, ядро „Светлина“ 10 клас“/стр148/

През май 2017г учениците от група „Забавна физика“ участваха с авторския спектакъл в Европейска нощ на музеите Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства град Троян. Откриха и  изложба с ученически снимки на тема „Да уловим светлината“.

Много можем да пишем за постиженията на г-жа Дудева в областта на  обучението по физика. Не случайно нейни възпитаници са едни от най-добрите професионалисти и в живота.  Теодора Дудева  е много широко скроен човек. Тя е от хората, които знаят какво искат, защо го искат и как може да се постигне с усмивка. Но биографията й е доста богата. През 1987г. –Завършва средно образование в Единно средно политехническо училище „Георги Димитров” гр. Троян.4 години по-късно завършва лятно Общоевропейско училище по астрономия, гр.Грац, Австрия. Висшето си образование получава  във Висш педагогически институт „Константин Преславски”, специалност „Физика и математика”. И така тя продължава да се развива като придобива всички степени  на професионално-квалификационна степен в СУ-ЦИУУ. Като през  2017 защитава Първа професионална квалификационна степен в ДИУУ София с иновационна разработка на тема: “Технология на обучение по физика и астрономия чрез образователна драма за повишаване на познавателната активност на учениците (ядро „Светлина“–10. клас)”

Годината 2007г  ще остане паметна  за Теодора , защото получава ертификат за завършен курс „Интерактивни методи на обучение“, изд от Фондация Европартньори 2007 и  Удостоверение за завършено обучение „Използване на GEONExT в обучението по математика, изд. Национален Педагогически Център София.

Специализациите като педагог продължават.През 2013 – завършва едногодишна професионално-педагогическа специализация „Технология в обучението по природни науки“ в СУ „Св.Климент Охридски“ ДИУУ. Получава Сертификат за участие в специализирано обучение на КЕЙСИЕМ, на тема Облачни технологии в образованието, 2015г, Сертификат за участие в Лятно училище за учители„Фотоника 2015“ , СУ „Св.Климент Охридски“ Физически факултет

 На 45-та конференция по проблемите на обучението по физика, доклада е публикуван в сборника от конференцията и е връчен Сертификат за участие с доклад. Следва поредната изява на презенатация на  доклад по покана та председателя Бистра Стоименова на 18-та годишна конференция на Сдружението на преподавателите по история в България на тема „История, физика и математика – успешен опит за междупредметно взаимодействие“,

Има колекция от удостоверения за добрата си  работа. А наградите са много

2007г. – Свидетелство за  участие в Областна конференция „Училището – желана територия на ученика”

2007г. – Удостоверение за  участие в Национален етап на конференция „Училището – желана територия на ученика”

2007г. – Грамота от РИО Ловеч за цялостна учебно-възпитателна дейност

2008г. – Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета

2009г. – Сертификат  за участие в ІV Областна конференция „Училището – желана територия на ученика”

2011г. – Грамота за завоювано ІІ място в Общинска конференция „Училището – желана територия на ученика”

2016г  – Второ място от международен фестивал „Наука на сцената 6“, проведен в град Севлиево 28-10.10.2016г

2017г. – Грамота от РУО Ловеч по повод 24. май за постигнати високи професионални резултати

Да й е честита поредната заслужена награда.

 

Тагове

Свързани статии

Back to top button
Close