Учителите от СУ „Васил Левски“ непрекъснато повишават своята квалификация

В сътрудничество с издателство „Раабе“ в СУ „Васил Левски“ беше организирано обучение за учители от I до XII клас. Лектор беше г-жа Ваня Димитрова – педагог, психолог, опитен лектор на издателството. Независимо че обучението се организира в дните за отдих, 49 учители се включиха в двете лекции, проведени в два последователни дни, 21 и 22 април. Темите бяха заявени предварително, с оглед интересите на самите учители: 1. „Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда“. 2. „Формиране на умения за активно учене. Развиване на критичното конструктивно мислене у учениците I-XII клас“. Заниманията бяха много интересни, обогатени с нестандартни задачи и игри – освен че разшириха уменията и знанията на участниците, доставиха удоволствие и показаха как работата по време на час може да достави удоволствие, да се превърне в забава.

Снимките са предоставени от СУ“Васил Левски“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button