ФИНАЛНИ АКОРДИ НА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ В ТРОЯН

ПОКАНА

ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP001-2.001-0016 ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ „НАУКА -1870 г.“

Уважаеми дами и господа,

Община Троян има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 13.04.2018 (петък) от 11.00 часа в сградата на НЧ“Наука -1870 г.“ по повод реализацията на Проект №BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

С уважениe,

Донка Михайлова

Kмет на община Троян

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button