ФОНД „КРАСИВ ТРОЯН“ ПОДПОМАГА ЖИТЕЛИТЕ НА ТРОЯН ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ФАСАДИТЕ

Средства от Фонд „Красив Троян“ подпомагат жители на Троян да извършат ремонт на фасадите на своите жилища
На свое заседание от 24.04.2014 г., Общински съвет – Троян прие предложението на кмета на общината Донка Михайлова за учредяване на Общински Фонд „Красив Троян“ и одобри Правилата за реда и начина за отпускане на средства от Фонда.

В юбилейната за град Троян годишнина, общинска администрация напомня на жителите на града за възможността, която фонд „Красив Троян“ предлага. За 2018 г. са заложени 10 000 лв. в бюджета на Фонда.

Още през 2014 г. Общината организира поредица срещи по темата, бяха разпратени писма до живущите в районите, посочени в условията на Фонда. Да припомним как той може да подпомогне финансово собственици, които желаят да ремонтират фасадите на жилищните си сгради (изразяващ се в пребоядисване на фасадата и възстановяване на архитектурни фрагменти със запазване на архитектурния им облик), намиращи се по ул. „Васил Левски“ от кръстовището ѝ с ул. „Васил Спасов“ до централния площад.

Всеки желаещ да се възползва от Фонда трябва да е собственик на сградата, да няма задължения към Общината и сградата да е с потвърден устройствен статут и може да получи финансово подпомагане в размер до 1000 (хиляда) лева.

В Центъра за услуги на гражданите в сградата на Община Троян, трябва да се подадат: копие от документ за собственост; заявление; количествено-стойностна сметка за необходимите материали. В подаденото заявление се описва квадратурата на фасадата, която ще се ремонтира, вида и количеството на материалите, които ще се използват за ремонта. Средствата ще се дават в условията на строг контрол, само в случаите, в които са спазени изискванията ремонта на фасадите да допринася за подобряване облика на централната градска част, като се съхрани специфичната архитектура на сградите.

Община Троян се надява в празничната година, жители на града да се възползват от финансовата помощ, за да може заедно да допринесем за по-добрия облик на града, който празнува своите 150 години.

 

Приложение: Правила за реда и начина за отпускане на средства от общински фонд  „Красив Троян”

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button