ЧИТАЛИЩЕ“НАУКА-1870″ ТРОЯН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

На 11 април 2018   дейците от най-голямото читалище в Троян проведоха своето отчетно събрание. Д-р Виолета Койновска и Цветомира  Нейчева представиха отчетите  за дейностите и финансовия баланс за изминалата 2017. Бе отчетен спад на приходите, но е обяснимо , защото откакто върви ремонта няма гостуващите театри и оперни състави. Ревизионната комисия   прие отчетите без забележки, но с препоръка за увеличаване на членската маса. Обсъждането на Бюджета за 2018 не поднесе изненади, съобщи за Троян Експрес секретаря на просветния център Станка Марешка.

Ден след това  д-р Койновска – председател на читалищното настоятелство получи и Удостоверение за въвеждане в експлоатация след ремонт  по  заключителна пресконференция в сградата на НЧ“Наука-1870“, пл. „Възраждане“, по повод приключване на  Проект BG16RFOP001-2.001-0016 „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. „Възраждане“, финансиран по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, който се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“.

Присъстваха Бойко Пъдарски-зам.областен управител на област Ловеч, Донка Михайлова-кмет на Троян, инж.Петко Пенков-председател на Общински народен съвет, от строителния надзор и граждани. Градоначалникът на Троян благодари за добрата  работа по този проект и връчи така очакваното от всички Удостоверения а въвеждане в експлоатация

Дейностите,  които бяха реализирани в рамките на проекта са:

  • Проведени обществени поръчки за избор на изпълнители;
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг);
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект;
  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Извършване на независим одит на проекта
  • Организация и управление на проекта;

Нека припомним,че в момента текат ремонтни дейности по два проекта още в Театъра.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button