Yченици от ПГМЕТ – Ловеч засадиха дръвчета

Във връзка с „Деня на Земята – 22 април“ инициираха в петък засаждане на дърво в двора на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/,  както и в двора на гимназията. Идеята бе осъществена с подкрепата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която осигури насажденията към Община Ловеч с председател Даниела Данова.

Дървото е живот, красота и надежда – това бе посланието на учениците от ПГМЕТ към децата от центъра.  Съвместната инициатива бе пример за взаимност и приемане, за важността да пазим чисто и радостта от това да правим добро.

Учениците от Професионалната гимназия подариха на децата тениски с логото на училището и им повериха грижите за насажденията.

Възпитаниците на ПГМЕТ се включиха и в акцията на Община Ловеч „Да почистим Ловеч заедно“. Въоръжени с чували и ръкавици, учениците направиха оборка на територията около училището и зелените площи в гимназията.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button