В ДЕНЯ НА ДЕТЕТО-ПЪРВА КОПКА ЗА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

В празничния 1-ви юни, на който празнуват всички деца, кметът на Община Троян Донка Михайлова ще направи първа копка на един от най-дългоочакваните и нужни обекти, посветени на годишнината на Троян – Дневен център за деца с увреждания и техните семейства. Събитието ще е съпроводено с пресконференция и ще се проведе на 1.06.2018 г. от 11:00 ч. на ул. „34-ти Троянски полк“ № 42, непосредствено до ДГ „Осми март“.

Припомняме, че на 14.11.2017 г. Община Троян стартира изпълнението на проект  BG16RFOP001-5.001-0013 „Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е с продължителност 22 месеца и е на обща стойност 424 987.00 лв.  Стойността представлява 85% съфинансиране от ЕФРР, в размер на 361 238.95 лв. и 15 %  национално съфинансиране – 63 748.05 лв.

Главната и основна цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на услуга в общността за деца с увреждания и техните семейства, чрез която ще се гарантира достъпа и правото на всяко дете да получи качествена грижа според неговите индивидуални потребности.

В рамките на проекта ще се финансират дейности за изграждане, обзавеждане и оборудване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Троян. Проектът предвижда осигуряването на основни помещения – зали за групова и индивидуална работа, психосензорна и рехабилитационна зали, кабинети за специалисти и стая персонал, веранда с места за отдих и групова работа и спомагателни (обслужващи) помещения. Предвидено е дворно пространство със сензорна градина, съоръжение за игра на открито за деца с увреждания, беседка, пясъчник и зелени площи.

Изпълнението на проекта ще осигури условия за предоставяне на дневна и консултативна грижа, включваща социална и медицинска рехабилитация, обучение и умения за самостоятелно справяне на децата с увреждания, както и подпомагане техните семейства в грижата за тях.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button