Заповед за организация на движението по случай 24-ти май в Троян

З А П О В Е Д

№ 610 /21.05.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална организация на движението по случай 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.За времето от 10.40 часа до 11.00 часа на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Любен Каравелов“ в  участъка от НУ „Св. св. Кирил и Методий“ до кръстовище на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Стара Планина“.

2.За времето от 10.50 часа до 11.00 часа на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Стара Планина“ в участъка от кръстовище на ул. „Любен Каравелов“ с ул. „Стара Планина“ до кръстовището на ул.“Стара Планина“ с ул. „Васил Левски“.

Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на празничното шествие.

3. За времето от 11.00 часа до 11.30 часа на 24.05.2018 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. „Васил Левски“ в участъка от кръстовище на ул. „Васил Левски“ с ул. „Стара Планина“ до кръстовището на ул. „Васил Левски“ с ул. „Симеон Велики“

Движението на ППС по забраненият участък да се възстановява непосредствено след преминаването на празничното шествие.

4. Временно ЗАБРАНЯВАМ спирането на таксиметрови автомобили на стоянката, на ул. „Васил Левски“ – централна градска част от тото-пункта до пресечката с ул. „Симеон Велики“.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ „Полиция” – Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button