За четвърта година Община Троян награждава призьорите в „Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги“ за 2017 г.

От 2014 година Община Троян постави традицията за връчване на отличия на най-коректните туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги, а именно изпълняват задълженията си към община Троян, към общинския бюджет, произтичащи от Закона за туризма.

    Наградите са разпределени в четири категории – за хотел, семеен хотел, къща за гости, стаи за гости. Носителите на наградата се определят измежду всички туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги, категоризирани като места за настаняване, съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма. Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги от съответната категория, е този обект, чието процентното съотношение между декларирани и заплатени нощувки спрямо капацитета на обекта за период от една календарна година, е най-голямо.

В годините наградата доби популярност сред хотелиерите и ги стимулира да продължават с коректното изпълнение на своите задължения.

Наградите ще бъдат връчени официално на 30.05.2018 г. в Информационно-културния център в град Троян, в 15:00 ч., непосредствено след приключване на работната среща, на която Общината е домакин. В рамките на срещата всички собственици/ управители на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на територията на общината ще могат да обсъдят въпросите, които ги вълнуват с представители на Общинска администрация, „Комисия за защита на потребителите“ – гр. Ловеч, Регионална здравна инспекция – гр. Ловеч, Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Ловеч и РУ на МВР гр. Троян.

В навечерието на честванията на 150-та годишнина на града, Община Троян пожелава силен туристически сезон и повишен туристически интерес към нашия регион.  

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button