Кметът Михайлова благодари на всички, които повярваха в проектите за повишаване на енергийна ефективност

На 18.05.2018 г., в Информационно-културния център в Троян се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради находящи се в гр. Троян-I”.

Проектът се реализира в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0116-C01, подписан на 19.10.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Община Троян, в качеството си на бенефициент. В рамките на проекта бяха реализирани дейности по подобряване на енергийната ефективност на 10 бр. многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Троян с адреси: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №17, блок „Наука“; ул. „Христо Цонковски“ №2; ул. „Симеон Велики“ №97-99; ул. „Стара планина“ №19; ул. „34-ти Троянски полк“ №13; ж.к. „Буковец“, бл. 7; ул. „Захарий Стоянов“ №10; ж.к. „Буковец“, бл. 5; ул. „Тодор Петков“ №4; ул. „Пейо К. Яворов“ №12.

Официалните лица на събитието, на което представители на реновираните сгради получиха Удостоверения за въвеждане в експлоатация, бяха: кметът Донка Михайлова, заместник-областният управител Бойко Пъдарски, председателят на ОбС-Троян инж. Петко Пенков, ръководителят по управление и изпълнение на проекта инж. Николай Райковски и неговия екип, представители на фирмите-изпълнители, жители на Троян.

„Благодаря на всички представители на етажната собственост, които въпреки първоначалните си съмнения към този проект ни повярваха“, каза кметът Михайлова. Тя припомни на гостите последователната политика, която Община Троян следва, а именно – усилията в посока подобряване качеството на живот на гражданите на общината. Кметът Михайлова каза още, че за втора поредна година в програмата за текущ ремонт на Община Троян се залагат средства, които ще бъдат използвани за облагородяване на междублокови пространства в по-големите квартали на гр. Троян и припомни за програмите „Красив Троян“ и „Обществен форум“, които подобряват градската среда.

Инж. Райковски, ръководител на екипа за управление на проекта представи изпълнените дейности, резултатите от работата и фирмите, които работиха по обектите. Всички сгради имат изпълнени енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването и водещи най-малко до клас на енергопотребление „С“. Всички 10 многофамилни жилища, които са със 73 самостоятелно обособени обекта, днес могат да разчитат на това, че вече ще имат намалени разходи за енергия, подобрени условия за живот, а сградите са с удължен жизнен цикъл.

Заместник-областният управител Бойко Пъдарски изтъкна работата на общината, като каза, че днес присъства на една от заключителните пресконференции, а някои общини едва сега започват работа по проектите.

В края на събитието кметът Донка Михайлова връчи официално на всички представители на жилищните сгради удостоверенията за въвеждане в експлоатация.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button