Млади еколози дискутираха теми, свързани с отпадъците с кмета Донка Михайлова

В началото на седмицата кметът Донка Михайлова се срещна с Паулена, Боби и Боряна от СУ „Васил Левски“ гр. Троян. Повод за ученическото посещение в общинската администрация е участието на шестокласниците с проект на XXVII международен екологичен форум „СРЕБЪРНА, 2018“.

Кметът Донка Михайлова и екологът на Общината – Таня Рогачева, отговориха на въпросите на троянските ученици, които подготвят участието си в гр. Силистра. Темата на тазгодишния проект е „Битови и промишлени отпадъци“. Учениците и кметът си говориха за разделното събиране, за новия мащабен проект, който Общината ще реализира – „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“, за нивото на праховите частици и мерките, които общината предприема за намаляване замърсяването, както и за инициативите, в които учениците биха могли да се включат. Учениците показаха висок интерес и загриженост за околната среда. Предстои до края на седмицата, заедно със своя ръководител да посетят депото за битови отпадъци и пречиствателната станция, с което да обогатят знанията си и да получат допълнителна информация за своя проект.

Пожелаваме успех на младите еколози!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button