ОБЕКТЪТ „МАЛЪК ПАЗАР“ ВЪРВИ С ДОБРИ ТЕМПОВЕ

Изпълнението на обект „Малък пазар“ върви с добри темпове. Тече процедурата за избор на изпълнител за втория етап от дейностите

 

Изпълнението на проекта за „Изграждане прилежаща инфраструктура на търговски комплекс (Малък пазар)” върви по график.

Първият етап, за който Община Троян има сключен договор от месец февруари тази година, за изграждане на подземна и надземна инфраструктура, с ДЗЗД „ЕКОПЪТСТРОЙ КОНСОРЦИУМ“, е изпълнен на 30 %.

Предстои сключване на договор за втори етап – този за изграждане на павилионите. „Общински пазари“ ЕООД събра чрез официални покани 3 бр. оферти, с цел избор на изпълнител. Според критерия за възлагане, вече има решение, съгласно което е поканен изпълнител. Подготвен е договор, който е представен за разглеждане на избраната фирма и ако няма възражения, договорът ще бъде подписан. Фундаментите на павилионите и заведението предстои скоро да бъдат довършени и няма проблеми, след подписването на договор за изпълнител на втори етап, да започне същинското изпълнение.

Работата на обекта се контролира стриктно, като ежеседмично на място се провеждат оперативки, проследяващи хода на изпълнение.  

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button