ОБЩИНА ТРОЯН В СЪВМЕСТЕН МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКT

През месец юни предстои подписване на споразумение за съвместен проект с управата на Моан-Сарту, Франция

 

Както вече съобщихме, Община Троян участва в партньорство, свързано с екологосъобразните начини на живот. Проектът цели да се насърчи екологосъобразното хранене, включително и чрез нормативна регулация за приемане на определени мерки в това отношение. Община Троян ще почерпи от опита на община Моан-Сарту (Франция) при осигуряване  на биопродукти за децата в детските и учебните заведения на територията ѝ. Община Троян има възможности и дадености за това, но е нужен механизъм за прилагането на този иновативен подход.

Първата фаза на проекта (Bio-Canteens – Developing sustainable school meals, an integrated agri-food approach health and environment) стартира на 4 април 2018 г. с одобрението на проекта и ще продължи до 4 октомври 2018 г. Водеща страна е френският град Моан-Сарту, партньори са Троян и италианският град Росиняно – Маритимо.

Стартиращата среща по проекта ще се състои в Моан-Сарту. По време на първата фаза, която ще продължи 6 месеца, ще се подготви план за действие по „трансфер“ на добрата практика – какви дейности и мероприятия ще се вършат от партньорите. На базата на този план, Комитетът по наблюдение ще даде одобрение за 2-ра фаза, която ще продължи още 24 месеца.

Подписването на споразумението ще се състои в Троян в началото на месец юни, когато града ни ще бъде посетен от заместник-кмета на Моан-Сарту, мрежовия експерт  по трансфер на добри практики на URBACT и част от екипа на водещия партньор.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button