Д-р Мадлена Бояджиева откри Младежка трудова борса за завършващите средните училища в град Тетевен

На 3 май в гр. Тетевен се проведе Младежка трудова борса за завършващите средните училища в града, организирана от Община Тетевен съвместно с Дирекция Бюро по труда – Тетевен. Кметът д-р Мадлена Бояджиева откри събитието, а на него присъстваха още зам.кмета Свилен Русинов, секретарят на Общината Цветелина Стоянова, експерти от администрацията, представители на Бюро по труда – Тетевен и Съюз за стопанска инициатива,  работодатели от цялата община, директори, учители, ученици и др. Мероприятието се осъществи съгласно мерките за заетост и по-активно партньорство между бизнес- местна власт- училище, включени в Годишния план за младежта – 2018 г. Провеждането на младежка трудова борса е част от мерките, утвърдени от Консултативния съвет по местно икономическо развитие към кмета на Община Тетевен, учреден на 02.04.2018 г. с участието на представители на местния бизнес от различни сфери- производство, търговия, туризъм, земеделие, услуги.

„Ограничаването на процесите на миграция на хора в активна трудоспособна възраст е наш основен приоритет“, заяви д-р Бояджиева в своето приветствие към участниците и присъстващите на срещата. „От самото начало на мандата ми, аз и моите колеги работим усилено, за да превърнем община Тетевен в привлекателно място за младите хора и младите семейства. Но за да постигнем това се стремим да привличаме инвеститори, които да откриват нови работни места, с конкурентно заплащане и осигуряващи възможност за развитие, точно на младите хора като Вас“, допълни д-р Бояджиева. Тя каза още, че привличането на нови фирми, които да инвестират в региона не е никак лесна задача, тъй като почти всички терени са частна собственост и общината може само да посредничи. Д-р Бояджиева завърши с думите, че е изключително доволна от присъствието на големия брой работодатели в залата, които осъзнават важността и идеите от подобни срещи и разговори.

Директор на дирекция „Специализирана администрация“, при Община Тетевен – Валентина Николаева отбеляза, че директният контакт между завършващите средните учебни заведения и работодателите би спомогнал за повишаване информираността на младите хора. Тя добави, че тези срещи дават възможност за професионална реализация, устойчива заетост и допълнителна квалификация, които работодателите предлагат.

Представителите на всяка от участващите в Младежката борса фирми имаше възможността да презентира с какво се занимава неговата организация, какви са условията на труд и какви свободни позиции са разкрити към настоящия момент. Всяко едно от учебните заведения представи информация колко млади хора завършват средното си образование и с какви специалности.

В борсата участва и представител на Съюза за стопанска инициатива, г-жа Радосвета Господинова, която запозна присъстващите с възможностите за обучение и преквалификация, които Центърът за професионално обучение към Съюза за стопанска инициатива предлага.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button