Наградиха най-коректните в туристическия бранш

Днес 30.05., от 15 ч. в Информационно-културен център гр. Троян  се състоя среща на хотелиерите с институции- РУ на МВРТроян, БАБХ,РЗИ-Ловеч, Миграционен отдел ОД на МВР Ловеч, зам.кмет Ангел Ангелов.  Ст.експерт Ангелов от Община Троян разясни новите промени в закона, който  бе обнародван на 4-ти май тази година. 

Проведе се дискусия . Веднага след това се състоя официалната церемония по награждаване   коректните туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги за 2017-та.

От 2014 година Община Троян постави традицията за връчване на отличия на най-коректните туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги, а именно изпълняват задълженията си към община Троян, към общинския бюджет, произтичащи от Закона за туризма.

    Наградите са разпределени в четири категории – за хотел, семеен хотел, къща за гости, стаи за гости. Носителите на наградата се определят измежду всички туристически обекти, предоставящи хотелиерски услуги, категоризирани като места за настаняване, съгласно чл.3, ал.2, т.1 от Закона за туризма. Коректен туристически обект, предоставящ хотелиерски услуги от съответната категория, е този обект, чието процентното съотношение между декларирани и заплатени нощувки спрямо капацитета на обекта за период от една календарна година, е най-голямо.

В годините наградата доби популярност сред хотелиерите и ги стимулира да продължават с коректното изпълнение на своите задължения.

Заслужилите хотелиери тази година бяха хотел“Каза-арт“(категория семеен хотел),  Военен хотел(стаи за гости), къща за гости“Елица“с.Врабево(къща за гости) и хотел“Дива“с.Чифлик(в категорията -хотел)

Категория семеен хотел КАЗА АРТ

Кметът на Община Троян и председателят на Общински съвет Троян наградиха с грамота и плакет  отличени

Категория Стаи за гости
Военен хотел
за 2-ри път е отличен През 2015 бяха отново най-коректни
КАТЕГОРИЯ КЪЩИ ЗА ГОСТИ
Къща за гости“Елица“ с.Врабево

те. В категория Коректен хотел наградата отиде в с.Чифлик-хотел“Дива“.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button