Ген. Константин Попов посети военно-географския център в Троян

По покана на народния представител Иван Миховски за пръв път Комисията по отбрана в НС посещава Военен географски център – Троян.

Тя бе водена от нейния председател ген. Константин Попов. В срещата участва и областният управител Георги Терзийски, а сред членовете на комисията бяха двама народни представители от област Ловеч – Калин Василев /ГЕРБ/ и Джейхан Ибрямов /ДПС/. Парламентарната комисия бе посрещната от началника на Военно-географска служба полк. Румен Димитров и полк. инж. Лъчезар Марковски – началник на Военен географски център – Троян. Полк. Марковски представи пред гостите структурата, личния състав, функциите, отговорностите и производствено-техническите възможности на центъра, като акцентира на важните исторически дати в историята на структурата, създадена с Указ на княз Фердинанд I на 17 януари 1906 г. като Военен картографически институт, преобразуван в Географски институт към Министерство на войната през 1919 г., а през 1953 г. се предислоцира в Троян и се преименува на Военно-картографски институт, до последните промени – през 2000 г., когато става Централна военна картографска ба, а от 2008 г. – Военен географски център /ВГЦ/. Полк. Димитров подробно запозна участниците в срещата с днешното състояние на центъра и основните му функции, като подчерта ролята на работата му и за военните, и за цивилните, както и постави някои проблемни въпроси – непопълненото щатно длъжностно разписание, липсата в системата на военното образование на специалност, свързана с функционалността на ВГЦ. Непосредствен проблем, свързан с некомплекта на офицери се явява кадровото развитие на офицерите със звание „Подполковник”, произтичащ от разпоредба в Закона, съгласно която за длъжностите, изискващи старши офицерски звания в кариерно поле „професионално” се изисква придобита образователно-квалификационна степен „магистър” по гражданска специалност от висши граждански училища. Неясно по каква причина според нормативния акт не се зачита „магистър” по същата специалност , придобита обаче във висше военно училище, която се признава от всички органи в страната, коментира проблема полк. Димитров. Той апелира народните представители от Ловешка област и областният управител да съдействат решаването на проблемите и да насочват млади хора към специалностите, които са важни за ВГЦ. Комисията разгледа музея на географския център, в който са изложени интересни и любопитни материали, свързани с работата по картографиране, използваната техника преди години и модерните условия за работа днес. Ген. Попов благодари на Миховски и подчерта, че посещението в Троян е важно за Комисията по отбрана. “Всички имаме необходимост от ориентация накъде да се движим, кога да завием наляво и кога да завием надясно. Военно-географският център решава и проблеми на цивилното население, като помага да се установят границите на техните имоти”, коментира ген. Попов

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button