Експертите от ОИЦ-Ловеч ще имат срещи в общините на Ловешка област

Областен информационен център – Ловеч стартира серия от информационни срещи по общини на тема „Актуални процедури 2018“.  

В периода 22 юни – 10 юли 2018 г. Областният център ще проведе информационни срещи в осемте общини на област Ловеч, на които ще представи пред заинтересовани лица предстоящи възможности за кандидатстване по програмите за 2018 г.  

Експертите от ОИЦ-Ловеч ще запознаят аудиторията с възможности за кандидатстване с проектни предложения по процедури, които предстои да бъдат отворени до края на 2018 г. по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съгласно актуализирани Индикативни годишни работни програми, както и предстоящи възможности по подхода ВОМР, съгласно действащите на територията на областта МИГ.

Екипът на Областния център ще проведе и дискусии с бенефициентите по места, с цел определяне на реализирани проекти като добри практики и предстоящото им включване в информационен бюлетин на ОИЦ – Ловеч за 2018 година.

За участие в срещата са поканени представители на общински администрации, културни и социални институции, неправителствени организации, бенефициенти по проекти, които се изпълняват в областта, в това число и представители на местен бизнес и земеделски производители.

Срещите по места ще се проведат както следва:

22.06.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Летница,            05.07.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Троян,

26.06.2018 г.; 13:00 ч. – гр. Угърчин,            06.07.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Ябланица,

27.06.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Априлци,           10.07.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Ловеч,

03.07.2018 г.; 10:30 ч. – гр. Луковит,

04.07.2018 г.; 10:30 ч. –  гр. Тетевен

ОИЦ – Ловеч е част от Мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

За допълнителна информация:

Име на служител: Росица Кривирадева

Длъжност: Експерт „Комуникация, информация и логистика“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button