ОЩЕ ЕДИН“ДОКТОР“ В ИПЖЗ ТРОЯН

На 22.06.2018 г. в Института по планинско животновъдство и земеделие в Троян се състоя публичната защита на докторант, ас. Минко Николов Илиев за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Фуражно производство, ливадарство“. Защитата е преминала  успешно

И така вече  има още един троянец удостоен с научната титла „доктор“

Честито!

източник: д-р Цветан Миховски

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button