Семинар по проект на родителите от СУ „Васил Левски“ – Троян

На 20 май 2018 г. в СУ „Васил Левски“ – Троян се проведе семинар по проект # SAP-KS-2017-7 „Изследваме и съхраняваме“. Проектът се реализира от Сдружение Училищно настоятелство по програма „Знания за успех“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата помощ на SAP Labs България.

Основната цел на семинара бе да бъде популяризирано сред учениците от СУ „Васил Левски“ – Троян създаденото по проекта уеб-приложение за превенция на наркотични вещества. Гости на събитието бяха г-жа Розалина Русенова – директор на училището, учители и родители от Училищното настоятелство. Госпожа Таня Василкова откри семинара с обзор на реализираните дейности по проекта. Ивайло Банчевски – ръководител на екип от ученици по проекта представи уеб-приложението на участниците и обясни, че то ще продължи да се допълва с нова актуална информация относно тази изключително тревожна тема за младите хора.

           Училищното настоятелство на СУ“Васил Левски“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button