ЧИТАТЕЛИТЕ ПИТАТ, ОБЩИНАТА ОТГОВАРЯ: КУБИЦИ ДЪРВА ПО ТРОТОАРИТЕ

Снимковият материал придружен с писмото на 14.06

В редакционната поща на сайта Троян експрес  на 14 юни 2018 пристигна писмо  със снимков материал  подписано от граждани живущи на ул.“П.Р Славейков“ в града.

След отговорът на сигнала , получен на 25.06.2018

В него отправят молба да им помогнем за премахването купчините дърва от тротоарите. Причините са няколко.

1.Камионите които носят дървата  ги изсипват с огромна сила върху тротоарните плочки и съответно те се чупят.
Другата причина:
2.Дървата заемат доста голяма площ и минувачите вървят по улицата, което е предпоставка за ПТП.
3. И последната, но не  маловажна причина е, че складираните дървета така са опрени до  осветителни тела , които ще паднат всеки миг.
4.Също така точно по тази улица има масово паркиране на автомобили по тротоарите. А това  е една от причините тротоарните плочки да се чупят.
Предварително благодарим за съдействието, завършва писмото.
Отправихме веднага сигнала с писмото в Община Троян(14.06.2018). На 25.06. на имейла на сайта се получи и отговорът, подписан от И.Д.кмет на Община Троян Ангел Ангелов
Писмото от общината

В него се казва, че след полученият сигнал веднага е извършена проверка.  Собствениците на дървата са установени, 50% от тях са ги прибрали незабавно в собствения си имот.Останалите през почивните дни ще ги приберат. Прилагаме и самото писмото.

Репортер на сайта след получаване на писмото веднага отиде на място за да се увери. И резултатът бе наистина отличен. Нямаше струпани дърва по тротоарите.  Искаме да благодарим на всички, които спомогнаха да се покаже истинското лице на ул“П.Р Славейков“.
 За тези все още, които не знаят или са забравили припомняме какво гласи в Наредба 1, раздел 3 на Община Троян:

РАЗДЕЛ IIІ

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО И МЕСТАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 7. Забранява се:

  1. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен материал или насипни товари, амбалаж, изкопни маси около сгради, по улици, площади, паркове, междублокови пространства и тротоари за повече от 24 часа, без предварително разрешение от техническите органи на общината. При разрешени строителни работи площадката задължително се  огражда, снабдява  се с необходимата предупредителна маркировка, а нощно време се осветява.  При затваряне на улици, извършващият строителни работи предварително уведомява писмено Община Троян, РУП-Троян и РСПБЗН-Троян.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button