ДВЕ ТРОЯНСКИ УЧИЛИЩА СА ОБЯВЕНИ ЗА ИНОВАТИВНИ

Две училища в община Троян са обявени за иновативни, съобщават  от Министерство на образованието. Това са СУ „Васил Левски“ и  ОУ „Иван Хаджийски“ 

Правителството одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, от 103 населени места, 90 общини и 28 области.

Списъкът е приет, след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата представиха своите проекти за иновации. Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

.Освен тях за област Ловеч има четири от Ловеч- ПЕГ „Екзарх Йосиф Първи“ и ППМГ в Ловеч,  Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ и ОУ „Васил Левски“ и едно от община Тетевен – в с. Черни Вит, което от м.г., което от м.г. реализира своята програма за иновативно училище.

През миналата година бяха 3 за областта, сега са вече 7. Печеливши при подобна дейност са само децата и затова наистина е много важно програмите да се реализират успешно.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button