Започна възстановяване на разрушените улици в село Соколово

Започна възстановяването на разрушените улици в село Соколово, община Ловеч, след като валежи нарушиха тяхната цялост. С помощта на багер първа се ремонтира ул. „Петко Войвода“, която е с най-големи поражения в участък от над един километър.

Свързани статии

Щетите след интензивните валежи на 7 и 8 юли 2018 г. в Ловешко са точно констатирани в протокол на комисия, назначена със заповед на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова от 09.07.2018 г.

В село Соколово  са пострадали три улици – „Под липите“  „Трифон Кунев“ и „Петко Войвода“. Водата е подкопала и разрушила асфалтовата настилка, изровена е част от основата. Има затлачени водостоци. Те са трудни проходими за МПС, а „Петко Войвода“ и за пешеходци. Становището на комисията е за спешен ремонт и нова асфалтова настилка, отводняване и ремонт на водостоците.

Комисията е установила също, че в село Радювене след силен валеж коритото на река Тоша е преляло.  Водата е повалила дървета, храсти и клони, с което е намалила проводимостта, реката е излязла от коритото и заляла прилежащи улици и жилищни имоти. Най-засегнати са два имота и един мост. Водата е стигала до метър височина, увредени са обзавеждане, вещи, огради, удавени са дребни домашни животни. Необходимо е спешно почистване на коритото и възстановяване  на металния парапет на моста.

Констатирани са щети и в село Абланица, където са пострадали животни в птицеферма. Остойностяват се щетите, след което ще бъде сезирана Комисията за защита от бедствия и аварии.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button