Заседава областната епизоотична комисия, предприемат се засилени мерки срещу разпространението на заразни заболявания по животни и птици

Заседание на областната епизоотична комисия бе свикано от областния управител Георги Терзийски по изрична заповед на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната и Европа. То бе водено от председателя на комисията зам.-областния управител Илиян Тодоров и темата бе обсъждане и предприемане  на конкретни засилени мерки срещу възникването на огнища и разпространението на заразни болести Африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни и Инфлуенца при птиците.

Съгласно указания на МЗХГ и ИАБХ бе издадена заповед на областния управител, с която всички отговорни институции – ОДБХ, РЗИ, ОДМВР, РИОСВ, горски стопанства и др. се ангажират с проблема и предприемат мерки за превенция и неразпространението на заразите.

Акцентът, поставен по време на заседанието, бе задължението и при най-малко съмнение за заболяване или смъртност на животни незабавно да се информира съответният ветеринарен лекар за предприемане на незабавни действия.

По разпореждане на областния управител Георги Терзийски и в област Ловеч се предприемат и мерки за завишен контрол на преминаващи превозни средства през прохода Беклемето в областта и за наличието на необходимите ветеринарно-медицински документи при превозване на животни.

 

В заповедта се разпорежда още: да се организират постови дежурства и проверки от служители на ОД на МВР в подходите към област Ловеч в определени часови диапазони за засилване контрола и предотвратяване на нерегламентирано превозване на животни, като се изискват необходимите документи за извършването на превоза на такива, да се свикат Общинските епизоотични комисии в област Ловеч с участието и на представители на животновъдите, кметовете и кметските наместници, които в последствие да проведат разяснителна кампания, с цел информиране на населението с правилата за биосигурностна животновъдните обекти, кметовете на населените места и кметските наместници от област Ловеч да определят местата за пашуване и водопой на животните, да не се допускат нерегламентираните животински пазари на територията на област Ловеч, да се инспектира състоянието на трупосъбирателните ями на територията на област Ловеч, да се осъществи засилен контрол на местата за събиране на отпадъци, включително – отпадъци съдържащи „Странични животински продукти“ /СЖП/ от животински произход и начина на тяхното обезвреждане спрямо действащото законодателство – паркинги, крайпътни заведения и др.

 

 

Трябва да се осъзнае какви ще бъдат икономическите загуби, ако се допусне появата на огнища на която и да е от трите вирусни болести тук. В област Ловеч има 7 обекта за отглеждане на кокошки носачки, 22 обекта за бройлери и 7 за птици мюлари. При едрите преживни животни имаме 1409 обекта с 16 351 животни – 15995 говеда и 356 биволи, 2176 са обектите за овце с 48 026 животни, козите в областта са 14 795 в 1400 обекта. Свине се отглеждат в 13 обекта, от които 4 промишлени. Имаме и 323 обекта с 1627 еднокопитни животни. Цялата картина е достатъчно сериозна, за да се осъзнае отговорността и на институциите, и на животновъдите, а и на цялото общество, че не трябва да прескачаме никакви правила за недопускане на заразите в нашата област. Икономическите загуби ще бъдат огромни, ще се срине цял един сектор – животновъдството, подчерта Федерчев.

Той акцентира многократно, че чумата по свинете, козите и овцете е вирусно заболяване, което НЕ се предава на хората. Нямаме нужда от паника, имаме нужда от висока отговорност – от всички, в това число и от хората, които отглеждат стопанства за добра информираност и изпълнение на точните предписания на контролиращите органи, подчерта Федерчев.

 

По време на срещата бяха раздадени и информационни материали, свързани с трите заболявания.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button