ОБЩИНА ТРОЯН ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА СМЕНЯ БАНКАТА СИ

Преди две седмици ръководството на Общинска банка АД е уведомило писмено Община Троян,че променя лихвения процент по разплащателните сметки от 2 на 1%. Банката е била избрана още повремето на Дилян Енкин преди  19 години, съобщи на 340то заседание на ОбСъвет Троян Донка Михайлова. ОБщинското ръководство има намерение да смени банката , но преди това трябва да се погаси остатъкът 1.3млн лв, които общината има да изплаща по големия кредит теглен преди години.  Ръководстовството на Общината ще обяви конкурс за избор на банка по 6 критерия. Но е необходимо и обществено допитване, кето ще бъде направено през август . И на 27 септември(първото заседание след отпуската на ОбСъвет Троян) ще бъде предложено решение пред общинските съветници

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button