Общоопасната престъпност расте, осъдените намаляват

Докато вътрешното министерство все още изпитва недостиг от кадри, статистиката показва, че през 2017 г. броят на общоопасните престъпления се е увеличил. Те са 12 837, или 48% от общия брой на наказаните престъпления. В сравнение с предишната година през 2017 г. се наблюдава увеличение на броя на престъпленията с 5.2% и намаление на осъдените за тях с 1.3 на сто. Сред общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията – 9731, или 75.8 на сто. За този вид престъпност са били осъдени 8979 души, сочи статистиката.

Иначе българите продължават да страдат най-много от престъпленията срещу собствеността, показват данните. Те са на второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2017 година. С осъдителна присъда са приключили делата за 5692 извършени престъпления, като са осъдени 6427 души.

Логично най-разпространени са кражбите на имущество. Те представляват 65.9% от престъпленията против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 3752 извършени кражби, а за тях са осъдени 4443 души. А за най-тежките престъпления срещу собствеността, каквито представляват грабежите, са осъдени 703 души.

Скочил е броят на престъпленията, свързани с наркотици. В сравнение с 2016 г. през миналата година са завършили с осъждане общ 2401 случая, свързани с дрога, или с 15.5% повече в сравнение с 2016 година. Наказаните за тях лица са 1991, като увеличението спрямо предишната година е с 4.5 процента.

Все по-разпространен вид престъпления през 2017 г. е незаконното преминаване на границата. Според данните на МВР за 811 нарушения на държавната граница са били осъдени 897 души. Засечени са 94 случая на незаконно превеждане през границата, като за това са осъдени 143 души. А за трафик на хора са завършени 99 наказателни дела, като в тях са били осъдени общо 38 лица, сочат данните.

Статистиката на престъпността вади на бял свят обезпокоителна тенденция – през 2017 г. намалява броят на осъдените с влезли в сила присъди. Те са 25 800 души, което е с 8.8 на сто по-малко в сравнение с 2016 година. Числата сочат, че миналата година са били приключени делата за 34 535 извършени престъпления. Общо обвиняемите лица през 2017 г. са били 33 629, от които 11 027 са осъдени, 14 773 са се отървали с условна присъда, освободени от наказателна отговорност са 6712 лица, 740 са били оправдани и за други 377 са им били прекратени делата.

Румен Савов

изт.Параграф 22

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button