ПРЕДСТОИ „Запечатване на обект“ в три обекта в област Ловеч

Органите по приходи на НАП Велико Търново са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, които са предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ в три обект в област Ловеч.

Два в Троянска община и един в тетевенско Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

Във връзка с разпоредбите на чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е предвиден ред за налагане на принудителната мярка за обекти, за които са установени нарушения, включително, когато към момента на запечатване обектите се стопанисват от трето лице, което знае, че обектът ще бъде запечатан.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button