СТАРТЪТ ЗА КРЪГОВОТО НА АИР-А ЩЕ БЪДЕ ДАДЕН НА 23-ТИ ЮЛИ!

На 23 юли Община Троян и фирмата изпълнител „Пътстрой-Ловеч“ ЕООД, официално дават началото на изпълнение на обект „Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“.

Кметът Донка Михайлова, ресорният заместник инж. Чолакова, инж. Николай Райковски – началник на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“, експертите от отдела, г-н Вутов – представител на „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ  ИНЖЕНЕРИНГ“ АД (надзор), инж. Любка Николова (проектант) и изпълнителят инж. Беремски ще проведат първата оперативка на терен, на 23.07.2018 г., в 11 ч. и ще дадат начало на изпълнението на  обекта. На място ще бъдат изговорени за пореден път графикът на дейностите, стриктният контрол, който експертите от администрацията ще оказват и временната организация на движение.

Това е най-мащабният проект, който Общината ще реализира през настоящата година.

„Реконструкция кръстовище ул. „Васил Левски“ и ул. „Минко Радковски“ /при АИР/“ обхваща участъци от улица „Васил Левски“ /трасе на Републикански път III-357 в чертите на гр. Троян/ и ул. „Mинко Радковски“  при АИР, както и част от улици „Хан Аспарух“ и „Петко Р. Славейков“. Съгласно проекта, кръстовището ще осигурява кръгово движение /с централен остров – елипса/ в участъка на пресичане. Проектът предвижда реализация на острови с определена ширина за разделяне на насрещно движещите се автомобили при влизане и излизане в кръстовището. Предвидено е изпълнение на транспортна връзка на улици „Васил Левски“ и „Любен Каравелов“.  

Новото кръгово кръстовище ще има елипсовидна форма, осъществяващо връзка на улици „Васил Левски“, „Хан Аспарух“, „Минко Радковски“ и „Петко Р. Славейков“. Разработката разглежда и новопроектиран участък от ул. „Минко Радковски“ между улици „Васил Левски“ и „Любен Каравелов“ за реализацията му е необходима корекция на трасето и нивото на дере „Алдица“. Автобусната спирка на ул. „Васил Левски“ се измества в северна посока извън обхвата на кръгa. За реализацията на проекта е необходимо изграждане на подпорни и укрепителни стени. Предвижда се изграждане на паркинг с 8 места. Оформени са и нови зелени площи. Предвидените бетонови бордюри 50/25/15 см ще се полагат прави с видима част 15 см, като при пешеходните пътеки е предвидено понижение до 0 см за достъпна среда на хора с увреждания. Преходът се осъществява минимум на два метра разстояние.

Следете публикациите на страницата на Община Троян – www.troyan.bg, за актуална информация от изпълнението на обекта.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button