ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА БЕКЛЕМЕТО

З А П О В Е Д

№ 950 / 13.08.2018 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на 54-тата национална пчеларска среща „Север – юг“ и Традиционния събор-надпяване „Беклеме 2018“

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в района на туристически комплекс „Беклемето“, за времето от 07.00 часа на 18.08.2018 г. до 17.00 часа на 19.08.2018 г..

2.Движението на ППС с посетители на почивните бази да се осъществява по маршрут оказан от контролните органи и обозначен с указателни табели.

3.Собствениците на обособените търговски и увеселителни обекти, търговците на пчелни продукти и аксесоари да се придвижват с повишено внимание в комплекса и след указания на контролните органи. Да не се допуска паркирането на превозни средства по банкети и свободни площи около обособените маршрути за придвижване на спешна помощ, пожарна и полиция.

4.ОПРЕДЕЛЯМ свободните площи, около хотел „Сим

а“ и ски-писта „Сима“ – местността „Карцов бук“ за паркинг на МПС. Същите  могат да се паркират едностранно и на пътното платно от хотел „Сима“ посока хотел „Вия Траяна“ в рамките на обозначената зона, при стриктно спазване правилата за движение.

5.След съгласуване с органите на МВР да бъде обособен паркинг в района на комплекса, в близост до мероприятието за хора инвалиди – с нарушени двигателни способности.

 

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ  – Троян.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица – Председател „Клуб на пенсионера“ – Троян и Председател на пчеларско дружество „Майка“ – Троян.

 

/п/

БИСТРА ЧОЛАКОВА

И.Д.Кмет на Община Троян,

съгласно Заповед № 931/09.08.2018 г.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button