В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ СА ПОСТЪПИЛИ 929 013ЛВ ПРИХОДИ ОТ НОЩУВКИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ!

Приходите от нощувки в област Ловеч през юни са 929 013 лeва, съобщават Зетра медия, позовавайки се на НСИ

През юни 2018 г. в област Ловеч са функционирали 73 места за настаняване с над 10 легла, от които 45 с една и две звезди, 24 с три звезди и 4 с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 832, а на леглата 3 811. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) се увеличава с 2 и броят на леглата в тях се увеличава с 0.4%. Спрямо юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 3.9%, а леглата в тях намаляват – с 6.0%.
Реализираните нощувки в област Ловеч са 25 037 като 23 590 (94.2%) от тях са от български граждани, а 1 447 (5.8%) – от чужденци. Спрямо май 2018 г. нощувките се увеличават с 28.0%. В сравнение със същия период на предходната година през юни 2018 г. реализираните нощувки намаляват с 4.0%.

Приходите от нощувки през юни 2018 г. са 929 013 лв., като от български граждани са 858 661 лв., а от чуждите – 70 352 лева. Спрямо предходния месец общите приходи от нощувки се увеличават с 30.8%, приходите от нощувки на българи се увеличават с 28.8%, а тези от чужденци – с 61.8%. Спрямо юни 2017 г., през юни 2018 г. общите приходи от нощувки се увеличават с 4.2%, като приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 5.7%, а приходите от нощувки на чужденци намаляват с 11.1%.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните. В наблюдението се включват категоризирани хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния период.
Повече информация и данни за местата за наставане могат да бъдат намерени в рубрика Статистически данни или в информационна система Инфостат на интернет страницата на НСИ.

ЗЕТРА МЕДИЯ

Свързани статии

Back to top button