В ТЕТЕВЕН ЩЕ САДЯТ НОВИ ПАРКОВИ ВИДОВЕ ДЪРВЕТА

Уважаеми съграждани,

Във връзка с появилите се манипулативни публикации в социалните мрежи относно премахнати дървета и растителност от пешеходната зона на ул. ,,Христо Ботев“, находящи се от лявата страна на моста при кооперативния пазар, Ви уведомяваме, че с Решение № 6/16.04.2018 г. на Кмета на Община Тетевен е избран изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на основен и текущ ремонт общински пътища и улици, тротоари и паважни настилки на територията на община Тетевен, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен и текущ ремонт общински пътища и улици на територията на община Тетевен; Обособена позиция № 2: Основен и текущ ремонт на тротоари и паважни настилки на територията на община Тетевен”. Въпросната пешеходна зона на ул. ,,Христо Ботев“ попада в обхвата на предмета на поръчката, поради което теренът й се подготвя за стартиране на строително-монтажните работи.

Осъществяването на ремонтните дейности включва премахване на съществуващите дървесни видове, тъй като развитието на кореновата им система разрушава част от тротоарната настилка. Също така оказва натиск върху горната част от подпорната стена и създава предпоставка за последващото й разрушаване. Самите строително-монтажни работи обхващат укрепване на компрометирания и износен бетон на подпорната стена, поставяне на нова павирана настилка и изграждане на цветарници. Ще бъдат засадени нови паркови видове дървета с подходяща коренова система, което ще предотврати посочените по-горе опасности.

Считаме, че е задължение на спекулиращите с темата в социалната мрежа общински съветници, за което получават редовно месечно възнаграждение, да са запознати с решенията, които се вземат от Община Тетевен, в това число и с конкретната процедура и обектите, които подлежат на ремонт по нея, още повече че информацията за същите е публична на сайта на община Тетевен.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button