Екип от експерти на община Ловеч проведе информационна среща с граждани

Екип от експерти на община Ловеч проведе информационна среща с граждани във връзка с обявен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в Ловеч за включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
На 08.08.2018 г. от 17:30 ч. в залата на Общински съвет – Ловеч екип от експерти на Община Ловеч проведе информационна среща с граждани във връзка с обявен прием на документи на сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради в Ловеч за включване в проектно предложение за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
На срещата бяха представени реда и начина за регистрация на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, съгласно ЗУЕС, допустимост на сградите и дейностите, които ще бъдат финансирани, обсъдиха се критериите за подбор на сградите, както и условията за сключването на договор за целево финансиране.
Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и документи за попълване, може да намерите на сайта на Община Ловеч: Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Документи за регистрация на СС и ЗИФП ще се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа до 31.10.2018 г. в сградата на Община Ловеч, ет. 3, стая 344 и 346.
За повече информация относно програмата:
тел: 068/ 688 217 – инж. Веселина Нановска ;
тел: 068/ 688 276 – Марияна Йочева
тел: 068/ 688 201 – Десислава Йорданова и Нора Петкова

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button