Комисията за противодействие на корупцията публикува имотните им декларации

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува ежегодните декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 1. и по т. 4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), подадени до 08 юни 2018 г., както и встъпителните и финални декларации, подадени през периода от 01 януари до 31 юли 2018 г. от лица, заемащи висши публични длъжности

Достъпът до декларациите за имущество и интереси на лицата по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, подадени пред Публичния регистър до 31 юли 2018 г., е осигурен чрез:

„Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности”

на интернет портала на Комисията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Екатерина Захариева води класацията по богатство сред вицепремиерите. От имуществената ѝ декларация, публикувана от КПКОНПИ, става ясно, че през 2017 г. нейното семейство е въвело в експлоатация къща с двор в София, придобита през 2007 г. Къщата е с разгърната площ 484 кв м, не е посочена цената ѝ. Вместо това Захариева е вписала цена по договора за строеж – 174 118 лв., пише „Труд“, позовавайки се на данните от декларацията й.

 

Захариева е декларирала, че семейството ѝ е закупило над 9 дка земеделска земя в Гърция за 234 700 лв. Вицето посочва, че има 5 100 лв. налични на влог и 54 000 лв. от заплата. Съпругът и Ангел държи в банка 57 000 евро, 37 000 долара и 16 000 лв.

Миналата година и Красимир Каракачанов се е сдобил с ново жилище. Той  е разменил апартамент от 100 кв. м за друг, който е 210 кв. м. Обявил е, че новото му жилище струва 528 546 лв. и че е теглил 70 000 лв. кредит, за да доплати просторния си апартамент. Той и съпругата му Росица имат влогове за 50 000 лв.

Валери Симеонов е декларирал 156 000 лв. налични и 21 000 лв. на влог.

Томислав Дончев е посочил в декларацията си, че има налични 35 000 лв.

Финансовият министър Владислав Горанов е обявил, че е собственик на 3 апартамента. Има влогове на стойност 67 000 лв.

Министърът на туризма Николина Ангелкова през миналата година е подсигурила дъщеря си Далия с „апартамент с гараж и прилежащи помещения“ от 304 кв. м., купени за 480 000 лв. с „дарение от дядото“. На свое има тя записала влогове за 673 743 лв, което я прави декларирано сред най-заможните във властта. в 

И вътрешният министър Валентин Радев е по-заможен от премиера. Той е обявил, че има на влог 114 600 лв. от заплата и пенсия, а съпругата му Лорита Радева, която е общински съветник в Столичната община – 110 хил. лв.

Публикацията е в две части, съобразно действащите към периода на деклариране разпоредби:

 Декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси, подадени по ЗПКОНПИ;

 Декларации, подадени по ЗПИЛЗВДДД (отм.).

Публикацията съдържа:

2866 ежегодни декларации Част I: Имущество на лицата по чл. 6, ал. 1 от закона;

3568 встъпителните декларации Част I: Имущество и Част II: Интереси;

102 финални декларации;

Общо 148 са лицата, неподали или подали в извън законоустановения срок съответните декларации, като от тях:

– 22 лица са кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини и райони;
– 69 лица са управители и изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ;
– и други задължени по закона лица.

 Съгласно закона:

663 са лицата, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки от публични възложители, които са задължени лица по този закон да организират и да провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите;

480 са ръководителите на бюджетни организации или други оправомощени длъжностни лица, които изпълняват функции на органи за финасово управление и контрол на средствата от Европейския съюз и свързаното с тях национално финансиране или чужди средства, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси;

327 са лечебните заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от държавния или общинския бюджет.

Съгласно закона лице, заемащо висша публична длъжност, което не подаде декларация в законоустановения срок се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер от 3500 до 6000 лв.

В случаите на неподаване на декларация от лицата по чл. 6, ал.1 от закона за същите започва проверка за установяване на незаконно придобито имущество на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Очаквайте продължение…

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button