КОМИСИЯ ДОПУСНА ТРИМА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА“СЕКРЕТАР“ НА ОБЩИНА ТРОЯН

СЪС  ЗАПОВЕД № 887/25.07.2018г.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-гр.Т Р О Я Н ОБЯВИ  КОНКУРС ЗА  заемане на длъжността „Секретар“ на Община Троян.

На 15.08.2018г. комисия, назначена със Заповед № 957 /15.08.2018г. на Кмета на Община Троян се събра в пълен състав и след преглед на всички представени от кандидатите документи във връзка с провеждането на конкурс за заемане на длъжността „Секретар“ на Община Троян.Взе решение  да се допуснат до конкурс се допусна следните кандидати: Иван  Семерджиев(link2bulgaria) , Даниела  Веселинова и Цветелина Калчева

 На основание чл.20, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията  комисията реши  да не се допуснат  до втория етап –  Ангелина  Дъковска, Дария  Станчева-Монфаред и Недялко  Панчев

Самият конкурс за длъжността  „Секретар“ на Община Троян ще се проведе на 27.08.2018 година  от 15.00 часа в сградата на Общинска администрация-гр.Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button