СУ „Васил Левски“ с три нови проекта по програма „Еразъм+“

През новата учебна година нашето училище ще бъде координатор на един и партньор в два проекта по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“.

Проектът „Viajero Virtual“е на испански език. В него ще се включат ученици на възраст 15-18 години, които, реализирайки проектните дейности,  ще се запознаят с културното наследство, историческите и природни забележителности на страните партньори, ще оценят тяхната значимост и необходимостта да бъдат съхранени за бъдещите поколения. Наши партньори  по проекта ще бъдат училища от Испания, Полша, Португалия, Италия и Германия.

 

Чрез проекта „Create, Share, Learn“ ще се популяризира идеята за активно използване на новите технологии в учебния процес за стимулиране творчеството на учениците и повишаване тяхната мотивация за учене. Дейностите ще се реализират с ученици на възраст 7–14 години,  координатор на проекта е училище от Италия, а партньори са България, Полша, Румъния, Португалия и Гърция.

 

Реализирайки „Culture4Kids“ преподаването и ученето ще излязат извън класната стая, а най-малките ученици от нашето училище ще изследват културата „извън“ учебника. Проектът ще даде шанс за обмен на идеи, запознаване с възможностите и предизвикателствата, свързани с живота в мултикултурните общества. Координатор на проекта е начално училище от Ирландия, а партньори са България, Кипър, Италия, Португалия и Франция.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button