ХОРА С ДВИГАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ЩЕ ИМАТ ДОСТЪП ДО ВТОРИЯ ЕТАЖ НА ОБЩИНА ТРОЯН

На редовната месечна пресконференция на кмета на Община Троян  стана ясно, че проект на Община Троян е одобрен за финансиране и реализация, в извънредна кампания на проект „Красива България“ (ПКБ).

В периода 21.06.-23.07.2018 г. се проведе извънредна кампания за набиране на кандидати за участие по ПКБ, като по време на нея всеки кандидат можеше да кандидатства с проектно предложение по мярка „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“.

Община Троян разработи проект за „Осигуряване на достъпна среда в административната сграда – общинска собственост, находяща се на адрес гр. Троян, пл. „Възраждане“ 1, чрез поставяне на подемни съоръжения (платформи) за преодоляване на различни нива от хора с двигателни проблеми“. 

Донка Михайлова каза още , че това е  крайно необходим проект за хората с двигателни проблеми и възрастни хора,.Те  търсят  достъп до 2-т етаж на сградата. Често явление е колегите и аз да слизаме до първия етаж за да изслушаме хората .Надя ваме се с този проект, който възлиза на обща стойност  37 677 лв., като община Троян осигурява 30 % съфинансиране да осигурим едун безпрепятствен достъп за всички. Проектът предвижда осигуряване на сгъваема подвижна платформа, обезопасена по подходящ начин, водеща релса и стоманени стойки. Средно годишно ползвателите и посетителите на сградата са над 35 хил. души, като част от тях са хора с двигателни проблеми

Община Троян, както и други сгради в централната част комбинираха средства от  3 проекта за подобряване функционалността на сградата.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button