ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ В РУ НА МВР – ТРОЯН

ОДМВР Ловеч обявява конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 27 броя младши изпълнителски длъжности в сектор „Пътна полиция“ – 2 бр.; РУ Ловеч – 10 бр., РУ Троян – 6 бр., РУ Луковит – 1 бр., РУ Тетевен – 2 бр., РУ Угърчин – 3 бр., РУ Ябланица – 3 бр.

Срок за подаване на документи – 12.10.2018 година.
За допълнителна информация тел.: 068/668-444; 068/668-354;

ЗАПОВЕД

 

№ 8121К-9144/19.09.2018 г.

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

  На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Областна дирекция на МВР – Ловеч
1. Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 2 (две) вакантни длъжности.
2. Районно управление – Ловеч
Сектор „Охранителна полиция“
Група „Охрана на обществения ред“
– полицай – старши полицай – 5 (пет) вакантни длъжности;
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 5 (пет) вакантни длъжности.
3. Районно управление – Троян
3.1. Сектор „Охранителна полиция“
3.1.1. Група „Охрана на обществения ред“
– полицай – старши полицай – 4 (четири) вакантни длъжности;
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
3.2. Участък – Априлци
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
4. Районно управление – Луковит
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.
5. Районно управление – Тетевен
5.1. Група „Охранителна полиция“
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
5.2. Участък – Български извор
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.
6. Районно управление – Угърчин
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай – 3 (три) вакантни длъжности.
7. Районно управление – Ябланица
Група „Охранителна полиция“
– полицай – старши полицай – 2 (две) вакантни длъжности;
– младши автоконтрольор ІІ – І степен – 1 (една) вакантна длъжност.

Иаточник: www.mvr.bg

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button