ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ: ЗА МЕСО ОТ ЗДРАВИ ЖИВОТНИ ВЪВ ФРИЗЕРИТЕ СПАЗВАЙТЕ ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ

Поредно заседание на Областната епизоотична комисия за заболяването Африканска чума по свинете се проведе в Областна администрация. То бе водено от зам.-областния управител Илиян Тодоров, председател на комисията.

Основната тема на форума бе рискове и мерки за ограничаване разпространението на Африканска чума по свинете.

След доклад на директора на Областна дирекция по безопасност на храните Ловеч д-р Росен Федерчев и предвид взетите преди дни решения на Централния епизоотичен съвет в Министерски съвет, областния управител Георги Терзийски излезе със заповед, с която се разпореждат превантивни мерки срещу разпространяване на заболяването в областта.

Пълният текст на заповедта може да видите в страницата на Областна администрация, секция „Заповеди и решения“.

Тя е изпратена на вниманието на членовете на Областната епизоотична комисия, кметовете на общините в област Ловеч, директора на ОД на МВР и директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОБДХ)-Ловеч. С контрола по изпълнението й е натоварен зам.-областният управител Илиян Тодоров.

Заболяването Африканска чума по свинете не е опасно за хората, но води до огромни икономически загуби. В българските индустриални свинеферми се отглеждат над 400 000 животни на три оборота годишно или общо около 1,2 млн. прасета. Разпространението на африканската чума по свинете в съседна Румъния вече обхваща 1000 огнища и на евтаназия подлежат 300 000 животни. Преди дни заболяването е констатирано и на белгийско-френската граница. Конкретно в област Ловеч имаме 4 големи промишлени ферми – в Лесидрен, Александрово, Абланица и в Трапето, Троянско, където се отглеждат около 8000 животни, поясни на заседанието на Областната епизоотична комисия д-р Федерчев. Той се ангажира да се спазват стриктно законовите разпоредби и превантивните мерки на правителство, за да се предотврати разпространението на заразата и да се съхрани секторът. Призова за това и всички заинтересовани институции.

На последното заседание на МС правителството прие допълнение на Постановление № 130 от 5 юли 2018 г. за одобрение на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите.

С него обезщетение за пропуснати ползи ще получат собствениците на превантивно заклани домашни свине, които са регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност и се намират в 20-километровите зони около индустриалните свинекомплекси. То е в размер на 70 лв. за заклано животно. За изчисление на средствата са използвани изкупни цени за килограм живо тегло и цена на концентриран фураж за изхранване на свине за угояване за месец август 2018 г.

Основание за клането е опасността от разпространение на болестта Африканска чума по свинете в големите индустриални ферми, около които в непосредствената близост има малки стопанства, които отглеждат свине за лични нужди. Целта на превантивната мярка е да се намали рискът от проникване и разпространение на заболяването в промишлените обекти. Така ще се запази индустриалното свиневъдство у нас, което определя облика на сектора и ще се ограничи рискът от евентуални големи икономически загуби.

Тази мярка бе обсъждана още на 14 септември в заседанието на Централния епизоотичен съвет. Тогава бе подчертано от министър Порожанов, че не може обаче да се стимулират незаконни животни. „Хората трябва да си заколят прасетата. Ако гледаме закона за нерегистрираните той е строг и ще се наложат санкции без компенсация“, обясни тогава директорът на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев.

Гаранцията за месо от здрави животни във фризерите е те да се заколят сега при спазване на всички хигиенни норми от стопаните, които отглеждат свине за лично ползване, при спазване на всички препоръки на експертите – това е далновидно и интелигентно решение, което ще ограничи рискът от разпространение на заболяването и ще съхрани секторът, на който всички разчитаме и е важен за икономиката на държавата и региона, коментира обстановката областният управител Георги Терзийски.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button