ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ГОЛЯМ ИЗВОР

На 31 август 2018 година, д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, г-н Илиян Маринов – Кмет на с. Голям извор и г-н Любомир Галчев, управител на „Тетевен СЕТ 2017 г.“ ДЗЗД, гр. София, направиха първа копка на предстоящата реконструкция на водопроводната мрежа в с. Голям извор. Ще бъде изцяло подновен водопровод с дължина малко над 7 км. като приблизителната стойност от 1 650 000.00 лева на ремонтните дейности, изцяло е финансирана със средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

„Това е изключително важна стъпка за решаване на проблема, свързан с липсата на вода през сухите периоди от годината и честите аварии, водещи до воден режим в селото, както и за намаляване на загубите на вода във водопроводната система.“ – заяви д-р Бояджиева и допълни, че Ръководството на Община Тетевен е осигурило и средства чрез Държавен фонд „Земеделие“, с които в последствие ще се извърши и рехабилитация на общинския път, преминаващ през село Голям извор.

Управителят на фирмата изпълнител „Тетевен СЕТ 2017 г.“ ДЗЗД – г-н Любомир Галчев съобщи, че с приключване на строителната дейност ще бъдат намалени броят на авариите във водопроводната мрежа, ще бъдат подменени остарелите етернитови тръби със съвременни такива, а за да са задоволени до максимум нуждите на домакинствата – ще се изградят нови разпределителни водопроводни клонове. Той заяви пред жителите на с. Голям извор, че обектът ще бъде изпълнен качествено и в срок.

На събитието присъстваха още г-н Тони Стоев и г-н Свилен Русинов – заместник-кметове на Община Тетевен, г-жа Мария Стойчева – Председател на ОбС Тетевен, представители на строителния надзор, общински съветници, журналисти, заинтересовани жители на селото.

Съществуващата вътрешна водоснабдителна разпределителна мрежа в с. Голям извор е строена през 60-те години на миналия век. Изградена е основно от етернитови тръби с диаметри, които не отговарят на минималните законови изисквания. Водоснабдителната мрежа е амортизирана и остаряла, която води до загуби на питейна вода над 70%. Предвид обхвата на инвестицията строителните работи ще се изпълняват поетапно, като започналият днес Етап 1 ще трае 210 календарни дни, а Етап 2 е с максимална продължителност 120 календарни дни. Ще се реконструира водоснабдителна мрежа с дължина 7 159,80 м. Старите и амортизирани етернитови тръби ще бъдат заменени със съвременни полиетиленови. Ще се изградят сградни водопроводни отклонения до границата на дворната регулация за всички съществуващи къщи. Всички използвани материали са придружени от сертификат за европейски сертификат за качество и съответствие на продукта.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button