РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА БОЛЕСТТА „АФРИКАНСКА ЧУМА“ ПО СВИНЕТE

Разяснителната кампания по отношение на превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта „африканска чума“ по свинете на територията на Република България в предвид на регистрираната на 31.08.2018 г. от Националната референтна лаборатория инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине в с. Тутраканци, общ. Провадия, обл. Варна.

Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден обект тип „заден двор“ e постъпил в БАБХ на 30.08.2018г. благодарение на разяснителната кампания за опасностите от АЧС, предприета от БАБХ.

Румен Порожанов: Предприети са всички мерки за ограничаване на Африканската чума по свинете

Ще се набира актуална информация за стопанствата, отглеждащи малък брой животни – свине, за собствени нужди, така наречените тип „заден двор“. Това се налага тъй като в по-голямата си част тези животни не са регистрирани в БАБХ, нито по Наредба № 3. Срокът е до 04.09.2018г.! За изпълнението тази задача ще се оказва съдействие от Кмета на Община Априлци, Кмета на село Велчево и кметските наместници. Възможно е задействане на кризисните планове за ефективни действия в усложнена епидемиологична обстановка. Кметове и кметски наместници за техните нужди ще направят регистър със стопаните и къщите /по адреси/, в които има такива животни, както и бройката им. Събраната информация ще бъде подадена на ОД „Земеделие”, която от своя страна ще я предостави за обобщаване на МЗХГ и БАБХ.

Община Априлци

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button