Избраха секретар на Община Троян

Досегашният служител в община Троян главен експерт в отдел „ Туризъм и търговия“ Цветелина Калчева  е избрана за секретар  на общината. Тя работи от 5 години в структурата на Общината. Доказала своите възможности като специалист в своята област.  Тя познава много добре  проблемите на общинската администрация.  За петте години работа в администрацията тя придобива  опит и знания, които ще спомогнат за новата й длъжност.Избраха секретар на Община Троян

Цветелина Калчева е завършила Стопанска Академия Свищов.  Магистър е   по маркетинг и бакалавър по международни икономически отношения. По време на обучението си в Свищов тя печели Европейска стипендия „Еразъм“ и учи един семестър „Бизнес и икономика“ в Германия. Има опит като ръководител на по-малки екипи. Владее немски и английски език.

Тя е инициатор на различни иновативни идеи, които по-младата част на Общинска администрация  въвеждат.

„Със сигурност не ме очаква толкова лесна и приятна работа като тази до днес. Но вярвам,  че ще ме съпътства същият е ентусиазъм и позитивност, с които съм работила до момента. Работата не е лека, но не е невъзможна. Разчитам, че в бързи темпове ще навляза в новостите, които предстоят пред мен. Надявам  се всичко да е наред и ще се справя и с това предизвикателство.“,  каза пред журналисти на редовната месечна пресконференция на ръководството на Община Троян, Цветелина Калчева

Според Донка Михайлова общината ще спечели с назначаването на г-жа Калчева.  Секретарят на общината ръководи администрацията.

„Често  го наричат  (секретаря) „лошото куче“ , но аз смятам, че  Цвети ще работи с усмивка и много такт с колегите си.“ , казва по този повод Михайлова

Калчева  бе избрана за тази длъжност след обявяване на конкурс. Бяха подадени 6 кандидатури. Три отпадат  по документи, защото не отговарят за държавна длъжност. До конкурса, който  се състои от писмен тест и събеседване, достигат трима кандидати.  Но до финалната права достигат двама.  Единият кандидат е  и Цветелина, която показва на писмения тест по-висок резултат. След устния изпит комисията   с председател Розалина Русенова – зам.-кмет на Общината,  единодушно избира Калчева.

След напускане  на Нели Стайкова, бивш секретар на общината, няколко години за тази длъжност не бе обявен конкурс.

Защо точно сега се назначава секретар?

„Община Троян навлезе в най-секретарският  си етап. В навечерието на 150-годишнината  от обявяването на Троян като град сме.  Също така  административното обслужване достига до ниво , при което връщане няма“, отговори Михайлова. „ Усети се необходимостта от секретар. В администрацията им много типично – секретарски длъжности, които трябва да се вършат.  Назначаването отново на човек на тази длъжност ще доведе до по- ефективна работа. Тази работа не е лека.  Тя е доста административна работа , но в нея има много поле за творчество и изява.  Аз ще  помогна на Цветелина Калчева  да влезне възможно най-бързо в „новите си обувки“.  Убедена съм, че този екип от млади колеги, който се е сформирал в последната една година, като Станислава Вачева- връзки с обществеността, Тереза Георгиева – Информационно- културен център и други млади колеги, ще продължи да работи с мотивация и творчески дух“, завърши градоначалничката

Цветелина Калчева ще  встъпи в длъжност от 13.09.2018.

Административното ръководство на администрацията на органа на държавна власт се осъществява от главен секретар, съответно от секретар на община.

(2) Главният секретар ръководи съответната администрация, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавна власт и отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията.

(3) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2012 г.) Главният секретар се назначава от съответния орган на държавна власт.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button