БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЩЕ ПРОДАВА НЕДВИЖИМ ИМОТ В ТРОЯН!

Министерският съвет разреши продажбата на имоти, собственост на „Български пощи“, съобщи пресслужбата на кабинета.

Чрез търг с тайно наддаване ще бъде продаден недвижим имот в Троян, както и поземлен имот в Разград, който представлява една втора идеална част от територия, предназначена за склад, с обща площ 14 155 кв. м. Чрез търг с тайно наддаване ще бъдат продадени и недвижими имоти в Първомай, Доспат, с. Ясна поляна и с. Горна Росица. На община Димитровград дружеството ще продаде своя дял от общ недвижим имот – сграда със застроена площ 172 кв. м – на цена не по-ниска от определената от независим оценител.

„Български пощи“ ЕАД ще продаде и три неизползвани помещени

я от сграда в Сърница на общинската администрация в града, която е и съсобственик на имота. Дружеството не ползва част от помещенията, които са негова собственост, а в същото време общинската администрация има нужда от допълнителни помещения за осигуряване на услуги на жителите на Сърница. Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Също така „Български пощи“ ЕАД ще продаде на Агенцията „Митници“ дела си от административната сграда на територията на ГКПП „Калотина“. Имотът е със застроена площ от 41 кв. м и не се ползва от дружеството. Съсобственикът Агенция „Митници“ е направил предложение за покупка във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция на ГКПП-Калотина“ и предвиденото разширяване на трасето за влизащи автомобили.

изт:Новини

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button