ЛОВЦИТЕ ОТ СЛРД ТРОЯН ОТКРИХА СЕЗОН 2018 С ГРУПОВ ЛОВ НА ДИВА СВИНЯ!

На 26.09.2018год. в салона на Институт по планинско животновъдство и земеделие –  Троян се проведе инструктаж на ръководителите на ловни излети и председатели на ловни дружинки. Минко Акимов, председател на сдружението, запозна присъстващите със съюзното състояние  на национално ниво и пожела на всички СЛУКА.

Окръжният прокурор Румен Петров обърна внимание на ловците  за спазване на Закон  за лова и опазване на дивеча. Валя Върбанова, лесничей в Държавно горско стопанство Троян, обърна внимание на попълването  и отчитането на разрешителните за групов лов и регистрацията на добитите трофеи.

На инструктажа присъства и д-р Тодор Банчев, официален ветеринарен лекар към Община Троян. Той обясни за изискванията по вземане на проби за изследване на дивите свине за трихинелоза, Африканска чума по свинете и бяс.

За безопасно боравене на с оръжието и начина на провеждане на ловните излети даде указания  Петър Банчев, инспектор от Ру на МВР Троян.

Специалистът по лова към СЛРД Троян Сашо Василков обърна внимание на присъстващите за всички останали изисквания за провеждане на ловните излети.

И така първите ловни излети се проведоха на 29 и 30 септември 2018г. Проведоха се съгласно изискванията на ЗЛОД и дадените указания от Изпълнителна агенция по горите. Ловът мина  успешно и без нарушения. Отстреляни са около 80 диви свине и 6 хищника – лисици и чакали.

Подготовката за лова в дружинките се състоеше и в изграждане бункер за събиране на странични животински продукти и  площадка от цимент  с площ 4 кв. и повече(според стандартите) за обработка на отстреляния дивеч.  Ямите(бункерите) трябва да са големи  повече от  2 кубика.  Да са  изградени са от цимент и непромокаеми стени дъно. След като бъде обработено убитото животно, ненужните продукти  ще  се хвърлят в ямата. След това ще се насипват с негасена вар и шахтата се затваря херметически. Площадката също е задължително да  се  измива щателно  с  дизенфикциращи препарати в повечето случаи с разтвор  от негасена вар. На всяка дружинка трябва да се пада минимум по една яма.

Според указанията на БАБХ

„Изискването за изкопаване на ямите е да са на удобни за самите ловци места и да са достъпни за високо проходима техника с цел безопасно извозване на отпадните животински продукти до тях. Целта е това да става при спазване на противоепизоотичните изисквания и на мерките за биосигурност.

Според указанията, стените и дъното на ямите трябва да са от материал, който не позволява проникването на тъкани и течности от отпадните продукти в почвата и околната среда като дълбочината да е поне 2 м и ширината поне 1,20 м.

За обработка на отстреляните животни, отпадните продукти трябва да се поставят в изградените ями и да се третират с негасена вар. Ямите трябва да са покрити с масивни капаци и да са оградени с ограда, която да е вградена в земята поне 30 см за ограничаване на достъпа на хищници. Оградата трябва да се намира на разстояние най-малко в радиус 1.5 м от ямата като се постави обозначителна табела: „Странични животински продукти„.“

Съгласно последните изменения на Закона за  лова и опазване на дивеча за да се  намали  популацията на дивата свиня и разпостранението на Африканската чума по свинете, дните определени за лов са: сряда, събота и неделя и в празничните дни до 31.12.2018 год.

НА СЛУКА , УВАЖАЕМИ ЛОВЦИ!

Снимката е архивна

СЛРД Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button