Бойко Чавдаров, мениджър на ЧЕЗ: Разпределение за региона на Ловеч и Враца: НАПРАВИХМЕ МНОГО ПОДОБРЕНИЯ, МРЕЖАТА Е ГОТОВА ЗА ЗИМНИЯ СЕЗОН

Г-н Чавдаров, областите Ловеч и Враца се характеризират с високи планински местности, с по-трудни метеорологични условия през зимата и с електроразпределителна мрежа, която е трудна за поддържане през този сезон. Взехте ли мерки, за да гарантирате сигурността на електрозахранването на хората?

Превантивните мерки са в основата на нашата работа през лятото и есента, така че при настъпването на зимата да сме максимално подготвени, дори и при изненадващи метеорологични явления. За региона на Ловеч и Враца ние обходихме над 2100 км въздушни и кабелни мрежи и приведохме съоръженията в изрядно състояние. Обработихме 2300 дървета, които засягаха мрежите. За да подобрим сигурността на електрозахранването подменихме 450 изолатора, монтирахме 203 стълба, укрепихме още 137. За първа година, освен традиционния обход на мрежата, ние включихме и облитане с дрон на съоръженията. Това ни дава възможност да видим отблизо и най-малките детайли и ако има съоръжения, чиято цялост е нарушена в резултат на метеорологични условия, или на други външни фактори, да реагираме веднага, като отстраним забележките. Възможност за ранна диагностика на елементи от мрежата ни даде заснемането с термовизионна камера и ултразвуков детектор. В хода на подготовката за зимата оборудвахме напълно транспортните средства и специални машини, попълнихме аварийния резерв на дружеството и осигурихме необходимите материали и специално работно облекло на служителите. Смятам, че сме готови да посрещнем зимния сезон.
Извън класическите методи за подготовка на мрежата, как развивате електроенергийната инфраструктура в региона?
Не сме спирали да развиваме мрежата в областите Ловеч и Враца и да изпълняваме инвестиционни обекти. Като по-значими сред тях мога да посоча например изграждането на нов трафопост в с. Голяма Желязна, община Троян, както и 2 500 метра кабели и 670 метра въздушни линии. Обектът е на стойност 175 хил. лв. и с реализирането му ще се подобри сигурността и качеството на електрозахранването на клиентите в селото и в района на язовир „Сопот“ и ще се осигури възможност за присъединяване на нови потребители. В самия град Троян също изграждаме нов трафопост с прилежащи 450 метра кабелни линии. С този проект развиваме индустриалната зона в града, като ще захраним няколко стопански потребители чрез новите съоръжения и очакваме да се увеличават. Промишлената зона на гр. Враца също е с нов трафопост и тръбна мрежа с 510 м кабелни линии на стойност 85 хил. лв. За нас е важно да инвестираме в подобни проекти, които допринасят за икономическото развитие на определен регион. Те привличат инвестиции, като същевременно водят до разкриването на нови работни места. 220 хил. лв. влагаме и в преустройство на мрежа за подобряване на електрозахранването в община Роман и част от община Мездра, като в рамките на проекта се изграждат 2000 м кабелни и се реконструират 2000 м въздушни линии. В Роман, Мездра и Козлодуй за подобряване на електрозахранването изградихме нови тръбни мрежи и кабелни линии средно напрежение на обща стойност 170 хил. лв. 272 хил. лв. вложихме в реконструкции на мрежа ниско напрежение в село Малорад, община Борован и село Три кладенци, общ. Враца. Модернизирани са общо 8300 метра мрежа, изпълнена с усукан проводник и над 100 нови стълба.
В региона има популярни туристически дестинации. Как ЧЕЗ Разпределение развива мрежата си, за да отговори на нуждите на туризма?
Като цяло на територията на ЧЕЗ Разпределение има доста популярни зимни курорти, с много хотели, в които консумацията на електроенергия особено се покачва през зимния сезон. Затова ние не спираме да полагаме усилия тези дестинации да бъдат обезпечени с достатъчно големи мощности и надеждно електрозахранване. Конкретно в последно време община Априлци беше във фокуса на нашата дейност в областта. Тази година открихме възлова станция „Априлци“, в която бяха инвестирани над 200 хил. лв. Тази възлова станция е оборудвана с най-съвременната апаратура. Тя позволява автоматизация и дистанционно управление при операции върху мрежата. Това многократно намалява времето за локализиране и отстраняване на аварии, като същевременно се минимизира броят на засегнатите от евентуални прекъсвания потребители. С тази инвестиция се подобри многократно сигурността на електрозахранването на 4000 домакинства и стопански потребители в община Априлци. Друг голям обект, който реализирахме тук е изграждането на нов трафопост и 1300 метра кабелни линии в квартал Острец на гр. Априлци. Стойността на обекта е 114 000 лв. С реализирането на тази инвестиция се управлява по-добре въздушната мрежа ниско напрежение в района, като се подобри качеството и надеждността на електрозахранването на съществуващи наши клиенти и се осигури възможност за присъединяване на нови потребители в този район. Изпълнени бяха реконструкции и модернизации на мрежи в този район, пример за това е електропровод „Зла река“, който захранва града – подменихме 9 стълба с нови, 1,5 км проводник с нов алуминиево-стоманен, както и изолаторите с изработени чрез по-съвременна технология. Полагаме доста усилия в този район. Вярвам, че благодарение на инвестираните средства, както и на профилактиката и превантивните дейности, ние ще се справим добре през предстоящата зима, дори при лоши метеорологични условия. Вярвам, че дейностите, които изпълнихме ще допринесат за комфорта на хората и туристите тук.
Инвестирате ли в нови технологии?
Технологиите неизменно напредват и в нашата сфера. Голяма стъпка в подобрението на услугата е внедряването на автоматизация по мрежата. Вече сериозно въвеждаме нови автоматизирани устройства на основни въздушни електропроводи. Автоматизацията на мрежата води до много облекчения. Пример в това отношение е автоматичното секциониране на електропроводите на отделни участъци, което дава възможност за отделяне на авариралия участък в рамките на няколко минути, като по този начин по-голямата част от клиентите, захранвани от него, остават незасегнати по време на отстраняването на повредите. Същевременно локализацията на повредата става много по-бързо, съкръщава се и времето на прекъсванията на електрозахранването.
Какво още може да направи една електроразпределителна компания, за да е по-близо до хората и да отговори на нуждите на клиентите, така че да бъдат удовлетворени от услугата, която получават?

Смятам, че добрата комуникация е от особена важност. Ние ежегодно провеждаме срещи с кметовете на общини, поемаме ангажименти и се стараем стриктно да ги изпълняваме. Получаваме обратна връзка за работата на хората ни и се интересуваме какви са плановете на общините, за да се съобразим с тях. Считам, че тази комуникация е полезна и трябва да я развиваме в бъдеще. По отношение на комуникацията ни с хората – много често те се обръщат към нас с искане за европейско обслужване. За съжаление възможностите за инвестиции касаят темата за цената на тока. Да, плащането не е приятно, но качеството има цена. И тези пари трябва да дойдат отнякъде. Ние купуваме европейски материали, от европейски фирми. Полагаме кабел, който е на цената на положения кабел в Германия например, монтираме трансформатор, който е на цената на трансформатора в Чехия. Същевременно плащаме най-ниската цена за електроенергия в Европа, а очакванията ни стават все по-високи. Трябва да се замислим. И цената на тока не трябва да се ползва като инструмент за постигането на различни цели, в противен случай, в един момент ефектът ще е лавинообразен и ще има последствия. Доколкото зависи от нас – ние винаги ще поддържаме и развиваме мрежата, независимо от ограничения ресурс, с който разполагаме. Направихме много подобрения и тази тенденция ще продължи и занапред.

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button