В памет на социолога проф. Веска Кожухарова!

Народният представител д-р Валентина Алкесандрова поднася цветя и поздрави присъстващите

 В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе международна социологическа конференция „Общности, бизнес и местна власт в селата: взаимодействия и възможности за развитие“, посветена проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова.

Народният представител д-р Валентина Александрова поздрави участниците в конференцията. Тя подчерта колко важно е изследването на малките общности и особено на селата като пространство за жизнена реализация.

проф. Таня Неделчева- организатор на конференцията

Сред докладчиците бяха проф. Емилия Ченгелова, заместник директор на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, проф. Таня Неделчева. „Изглежда има нещо в троянския въздух, та в Троян са отраснали двама знаменити български социолози, създали свои направления, формирали цели дялове от българската социология“ – заяви доц. д-р Стефан Николов.

проф. Йорде Якимовски от Македония.

Много говориха и гостите от Македония и Сърбия, дългогодишни приятели, колеги и съратници на мама: проф. Йорде Якимовски от Скопския Институт за социологически, политически и юридически изследвания и проф. Сретен Йелич от Университета в Белград.

Проф. Йелич

напомни, че през 2019 година ще се отбележат 25 години от създаването на престижния социологически форум Власински сусрети в сръбския град Власотинци, в който проф. Кожухарова участваше всяка година. Власотинци е особено важно за троянци градче, защото именно край това градче посрещна своята геройска смърт Иван Хаджийски. Веска Кожухарова е отрасла в Добродан и превърна Троян и Троянско в своя лична кауза. Тя създаде прекрасната традиция троянци да организират чествания в памет на Иван Хаджийски, написа книги за родното село и родния край. Двете дъщери на Веска Кожухарова Иглика Живкова и Ангелина Иванова благодариха от сърце на организаторите и докладчиците на конференцията.

Поклон пред паметта на Веска Кожухарова!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button