ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ УЧАСТВА В ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ В ЕК

Георги Терзийски участва във втората годишна среща на областните управители от България в Европейската комисия, която се проведе на 5 и 6 ноември. Тя бе организирана от ръководителя на Представителството на ЕК у нас Огнян Златев.

 

В двудневните работни форуми са обсъждани темите „Регионално развитие и кохезионна политика 2021-2027“; „Многогодишната финансова рамка“; „Бъдещето на обща земеделска политика след 2020 г.“; „Бъдещето на Европа и избори за ЕП през 2019“; „Новите досиета в Комитета на регионите“.

 

Увеличение с 24% на средствата по текущи цени в сравнение с 2014 – 2020 г. до 10.1 млрд. евро, финансовият пакет за селското стопанство и рибарствo се запазва без промяна, но финансирането се насочва към дребните земеделски производители и семейните стопанства – общо 7.7 млрд. евро по текущи цени, увеличаване на средствата за миграция и охрана на границите, инструменти за структурни реформи, чрез които да се допринесе за структурните реформи и за стабилността на икономическия и паричен съюз, използване на средствата за инвестиции в проекти с висока добавена стойност, контрол върху начина, по който се инвестират средствата, общ бюджет от 100 млрд. евро за Европейски социален фонд+, над два пъти се увеличава размерът на значително подсилената, приобщаваща и разширена програма „Еразъм+“, 3 млрд. евро за цифрови технологии, инвестиране в цифрови умения, развитие на цифрови мрежи с голям капацитет, обединяване на усилията срещу кибератаките – това бяха само малка част акцентите, обсъждани по време на работните форуми, коментира след завръщането си Терзийски.

 

В Брюксел областните управители са имали срещи и в Комитета на регионите.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button