Ден на отворените врати в Троян!

И СУ „Васил Левски“, Троян се включи в инициативата на МОН „Дни на отворените врати“.

Вяра Дочева

По покана на ръководството на училището работодатели от ресторантьорския и хотелиерския бизнес се срещнаха с ученици от нашите професионални паралелки. Домакин на срещата беше ресторант „България“ – традиционна база на учебните практики на учениците и традиционен работодател за много млади хора.

В центъра на дискусията беше връзката между училищното професионално образование и реалната работна среда. От една страна – училището  дава  знания и умения базови за професионалната реализация; от друга – работодателите надграждат  тези умения,  превръщат ги в умелост и професия.

пом.директор Ангел Балев(вдясно) и Николай Тодоров – „Магиан“ ООД (Троян)

Работодателите споделиха впечатленията си от нашето дългогодишно сътрудничество   и поставиха наболелия въпрос за  „глада“ от кадри в сферата на туризма.

Директорът на училището г-жа Вяра Дочева връчи  сертификати на 30 ученици, работили през миналата учебна година по 240 часа при различни работодатели  при условията на проект „Училищни практики“.

Любомира Прокопиева – Троян Плаза

Именно националният проект  „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“ (BG05M2OP001-2.006-0001), осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ и съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, позволи на младите хора да получат полезни и необходими умения и работни навици. И въпреки че статутът на училището (Средно училище) не позволява въвеждането на дуално обучение, учениците  поучават  възможността да  получат качествена общообразователна и професионална подготовка.

Специални са  благодарностите към фирмите, приели учениците и положили немалко труд за тяхната професионална подготовка:

„Блянка“ ЕООД (Чифлик“, представяно от Милена Иванова

„Веника 2009“ ЕООД , представяно от Калинка Славова

„Даник К“ ЕООД (Троян), представяно от Милена Ковачева

„ДИД-69“ ООД (Троян), представяно от Димитър Цанков

„Краев 2014“ ЕООД (Троян), представяно от Ангел Краев

„Лесо Експорт Импорт“ ООД (София), представяно от Десислава Терзиева

„Магиан“ ООД (Троян), представяно от Николай Тодоров

„Мастър – ПИК“  ЕАД (София), представяно от Колю Колев

„ТрансСофт“ ЕООД (Троян),  представяно от Валентин Бечев

„Троян Плаза“ АД (Троян), представяно от Мариела Христова

ЕТ „ДУБ-ВЕ – Христо Балабанов“ (Троян), представян от Христо Балабанов

НПО „Съюз на слепите в България“ (София), представяно от Васил Долапчиев

А най-инициативните ученици вече получиха възможност за работа в големия и престижен комплекс „Троян плаза“…

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button